x close

เช็กเงื่อนไข ออมสิน ปล่อยกู้ 5 หมื่น ช่วยคนมีเงินเดือน แต่เจอผลกระทบ โควิด 19

          ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อ วงเงิน 50,000 บาท ช่วยผู้กระทบ โควิด 19 ทั้งคนมีรายได้ประจำ และภาคการท่องเที่ยว ให้ผ่อนชําระคืนนานถึง 3 ปี  ดูวิธีกู้เงินออมสินเพิ่มเติมได้ที่นี่          จากมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ ในวิกฤต โควิด 19 ซึ่งผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ยังมีโอกาสได้เงินไปหมุนเวียน จากโครงการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำของ ธนาคารออมสิน ซึ่งเปิดให้ผู้ที่มีรายได้ประจำ สามารถกู้เงินได้ โดยคิดดอกเบี้ยต่ำ มีรายละเอียด ดังนี้


รายละเอียดสินเชื่อ

             - วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท

             - อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ให้ผ่อนชําระคืนนานถึง 3 ปี โดยการค้ำประกัน

             - ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้

             - เปิดให้บริการจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

             - มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

             - มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน

             - สามารถติดต่อได้

             - เป็นผู้มีรายได้ประจํา แต่รายได้ลดลง หรือขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยอื่น ๆ

ขั้นตอนการลงทะเบียน

             - ลงทะเบียน "โครงการสินเชื่อพิเศษ (สําหรับผู้มีรายได้ประจํา)" ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น (กรอกข้อมูลรายละเอียดตามที่เมนูกำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป)
             - คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า
             - เลือก เงินกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลา 36 งวด
             - กรอกรายละเอียด
             - สาขาจะติดต่อกลับเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน


สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน


คุณสมบัติผู้กู้

             - ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / สนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม

             - ผู้มีอาชีพอิสระหรือค้าขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

             - พนักงาน / ลูกจ้าง ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

              (ทั้ง 3 คุณสมบัติข้างต้นนี้ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)

             - กรณีผู้มีรายได้ประจำ ใช้บุคคลค้ำประกัน

             - ผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้มีรายได้ประจำที่ประกอบอาชีพอิสระเป็นรายได้เสริม ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน โดยผู้กู้เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียม ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

จำนวนเงินให้กู้

             - ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
             - รวมเงินกู้คงเหลือโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย
 
ระยะเวลาชำระเงินกู้

             - ไม่เกิน 3-5 ปี ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

             - อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน (Flat Rate)
             - อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

           - ยื่นเรื่องขอกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 30 กันยายน 2563 เริ่มอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 ตุลาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือคอลเซ็นเตอร์ 1115

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่

ภาพจาก ธนาคารออมสิน
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กเงื่อนไข ออมสิน ปล่อยกู้ 5 หมื่น ช่วยคนมีเงินเดือน แต่เจอผลกระทบ โควิด 19 อัปเดตล่าสุด 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:37:52 101,159 อ่าน
TOP