x close

คปภ. ให้บริษัทประกัน ผ่อนผันเก็บเบี้ยประกันรถ นาน 6 เดือน เยียวยาพิษ โควิด19


          คปภ. ออกมาตรการช่วยผู้กระทบ โควิด 19 ยืดผ่อนค่าเบี้ยประกันรถ 6 เดือน พร้อมช่วยบริษัทประกัน ให้ส่งเงินสมทบช้าได้ 2 เดือน


ประกันรถ

          วันที่ 30 มีนาคม 2563 เดลินิวส์ รายงานว่า ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เผยมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ไวรัสโคโรน่า ประกอบด้วย

            1. ผ่อนผันให้บริษัทประกัน เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยได้ ภายใน 6 เดือน สำหรับรถยนต์นั่งในกลุ่ม 3-5 ที่จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท ทำให้ผู้เอาประกันภัยผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถได้

            2. กำหนดค่าความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในกองทุนเสริมสภาพคล่อง เพื่อลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนของบริษัทประกันภัย ได้แก่ การกำหนดค่าความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยด้านปัจจัยเฉพาะของผู้ออกตราสาร การกำหนดค่าความเสี่ยงด้านเครดิต และยกเว้นมูลค่าเงินลงทุน ของการลงทุนในกองทุนเสริมสภาพคล่อง เพื่อลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนในส่วนที่เป็นตราสารหนี้ เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพตลาดการเงินไทย

            3. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย, นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย และธนาคาร ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด 19 เพื่อให้สำนักงานมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ การขายประกันที่แตกต่างกับหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในประกาศปัจจุบัน ในกรณีจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในระหว่างการแพร่ระบาดของ โควิด 9

            4. ผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบของบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต สำหรับปี 2563 โดยผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบของบริษัทประกันภัย สำหรับปี 2563 ดังนี้ (1) เงินสมทบไตรมาส 1 จากเดิมครบกำหนดวันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (2) เงินสมทบไตรมาส 2 จากเดิมครบกำหนดวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เป็นวันที่ 30 กันยายน 2563 (3) เงินสมทบไตรมาส 3 จากเดิมวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบของบริษัทประกันภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19


>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID 19 <<   ได้ที่นี่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คปภ. ให้บริษัทประกัน ผ่อนผันเก็บเบี้ยประกันรถ นาน 6 เดือน เยียวยาพิษ โควิด19 อัปเดตล่าสุด 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:19:13 6,489 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP