x close

วิธีลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รับเงินเยียวยาโควิด 19 กว่า 5,000 บาท ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

          มาแล้ว วิธีการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาโควิด 19 จากผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน แนะเตรียมข้อมูลบัตรประชาชน ข้อมูลนายจ้างและอื่น ๆ ให้พร้อม
          จากการที่รัฐบาล ออกมาตรการเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งล่าสุด 26 มีนาคม 2563 ในการแถลง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา COVID-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 ได้เผยวิธีการลงทะเบียน ดังนี้

1. การเตรียมตัว

ท่านควรเตรียมหลักฐานต่าง ๆ ไว้ให้พร้อม อันประกอบไปด้วย

          - บัตรประจำตัวประชาชน
          - ข้อมูลส่วนตัว
          - ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน ผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดโควิด 19 เช่น ถูกพักงาน ขายของไม่ดี นายจ้างปิดกิจการ หรือคนที่ทำอาชีพอิสระ ที่ต้องปิดกิจการตามคำสั่งของรัฐบาล เป็นต้น  
          - ข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคาร
          - ข้อมูลการประกอบอาชีพอิสระ
          - ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

2. เริ่มลงทะเบียน : คลิกปุ่ม ลงทะเบียน มาตรการชดเชยรายได้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

          - ข้อมูลตามบัตรประชาชน : รวมถึงข้อมูลที่ติดต่อได้ ซึ่งแนะนำว่า ให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ ถ้าไม่มี ก็สามารถเป็นเบอร์มือถือของคนใกล้ชิดได้

ช่องทางรับเงิน
          - พร้อมเพย์ ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน : หากมีพร้อมเพย์อยู่แล้ว ต้องย้ำให้แน่ใจว่า เป็นแบบบัตรประชาชน หากไม่ใช่ แนะนำว่าควรไปเปลี่ยนได้ที่ตู้ ATM หรือ โมบายแอปพลิเคชัน หรือไม่เช่นนั้นก็สมัครใหม่เลยก็ได้

          - รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร : แนะนำว่าควรเตรียมบัญชีให้พร้อม

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
          - ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : จะเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านก็ได้ หรือที่อยู่ที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านก็ได้ เน้นที่สะดวก
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ส่วนที่ 2 ประเภทข้อมูลการประกอบอาชีพ

หากมีนายจ้าง : ให้กรอกข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ สถานประกอบการของนายจ้าง


หากไม่มีนายจ้าง ประกอบอาชีพอิสร : จะมีช่องให้ยืนยันว่าตัวเองได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดย

          - ได้รับผลกระทบจากการที่ธุรกิจถูกปิดชั่วคราว เช่น เจ้าของร้าน แล้วถูกทางการสั่งให้ปิดร้าน
          - ถูกสั่งพักงานหรือเลิกจ้าง เช่น เป็นลูกจ้างช่างทำผม แล้วร้านต้องปิดบริการ ทำให้ถูกพักงาน แต่ยังคงกลับไปทำงานเดิมได้
          - มีผลกระทบทำให้มีรายได้ลดลง เช่น กรณียังต้องมาทำงานเหมือนเดิม แต่ถูกนายจ้างลดเงินเดือน บังคับ Leave without pay
          -หากมีหลักฐานอื่น ๆ เช่น เป็นคนขับแท็กซี่ ก็ต้องแสดงใบขับขี่ หรือสังกัดเป็นต้น

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ส่วนที่ 3 ยืนยันอีกครั้ง

          - ยืนยันว่าตัวเองได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จริง ๆ และคลิกถูกว่าฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ กรอกตัวอักษรลงในกล่อง

          หากลงทะเบียนเรียบร้อย จะได้รับการยืนยันผ่าน OTP ผ่านโทรศัพท์มือถือ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ทำการคัดกรองคุณสมบัติอีกที หากท่านเข้าเกณฑ์ จะได้รับเงินผ่านช่องทางที่ท่านกรอกเอาไว้ (พร้อมเพย์, บัญชีธนาคาร) เร็วที่สุดใน 7 วัน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รับเงินเยียวยาโควิด 19 กว่า 5,000 บาท ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก อัปเดตล่าสุด 30 เมษายน 2563 เวลา 23:45:05 772,248 อ่าน
TOP