x close

ชิมช้อปใช้ เฟส 4 เตรียมเปิดลงทะเบียน ไม่ฟันธง แจกเงินเหมือนเดิมหรือไม่ !

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ เฟส 4 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ จ่อของบเพิ่ม ยังไม่ชัดแจกเงินเหมือนเฟส 1-2 หรือไม่


ชิมช้อปใช้

          วันที่ 29 มกราคม 2563 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงโครงการ ชิมช้อปใช้ เฟส 4 ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กรมสรรพากร และกรมบัญชีกลาง ศึกษาการดำเนินการ ตอนนี้มีงบประมาณเหลืออยู่ 5 พันล้านบาท จาก 1.9 หมื่นล้านบาท

          นายอุตตม เผยว่า หากงบประมาณในส่วนนี้ไม่พอ ก็สามารถของบจากคณะรัฐมนตรี หรือนำเงินจากงบกลางปี 2563 มาใช้ก่อนได้ ซึ่งยืนยันว่าจะใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายหรือหว่านจ่าย


          ทั้งนี้ ชิมช้อปใช้ เฟส 4 อาจจะมีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติม จากผู้ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ที่มีอยู่จำนวน 12.6 ล้านราย รวมทั้งจะเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่ด้วย ซึ่งเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคัก แต่จะมีการแจกเงินเหมือนเฟส 1-2 หรือไม่นั้น ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชิมช้อปใช้ เฟส 4 เตรียมเปิดลงทะเบียน ไม่ฟันธง แจกเงินเหมือนเดิมหรือไม่ ! อัปเดตล่าสุด 29 มกราคม 2563 เวลา 14:34:49 25,922 อ่าน
TOP