x close

กกร. จี้ ธปท. ทบทวนนโยบายแก้ปัญหาเงินบาทแข็งเร็ว กระทบส่งออกประเทศ

          กกร. จี้ ธปท. ทบทวนนโยบายแก้ปัญหาเงินบาทแข็งเร็ว กระทบส่งออกประเทศ พร้อมแนะให้ตั้งกรรมการระยะสั้นแก้ปัญหาไปก่อน
ปัญหาเงินบาทแข็งตัว

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องเด่นเย็นนี้ รายงานว่า นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการว่า ภาคเอกชนควรจะแสดงท่าทีที่ชัดเจนต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อให้มีมาตรการลดผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่าเร็ว

          ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า ควรมีการทบทวนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เช่น การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ส่งออกเร็วขึ้น หรือผลักดันให้โครงสร้างการส่งออกสามารถแข่งขันได้มากขึ้น
          อย่างไรก็ตาม ระยะสั้นนั้น ที่ประชุมเสนอว่า ให้มีการตั้งคณะทำงานระหว่าง กกร., ธปท. และกระทรวงการคลัง เพื่อระดมสมองรับมือเงินบาทแข็งก่อน แล้วค่อยเร่งพัฒนาต้นทุนและราคาของสินค้า สร้างความสามารถในการแข่งขัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เรื่องเด่นเย็นนี้
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กกร. จี้ ธปท. ทบทวนนโยบายแก้ปัญหาเงินบาทแข็งเร็ว กระทบส่งออกประเทศ อัปเดตล่าสุด 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:02:38 5,390 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP