x close

10 ต.ค. นี้ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท วันแรก วงเงินรวม 1.6 พันล้าน

        เตรียมพร้อมจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท วันแรก 10 ตุลาคม 2562 เผยยอดผู้มีสิทธิ์กว่า 5.6 แสนราย วงเงินรวมกว่า 1.6 พันล้านบาท


แจกเงินเด็กแรกเกิด

       วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวถึงโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยในเดือนตุลาคมนี้ จะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ให้กับผู้มีสิทธิที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด-6 ขวบ และขยายฐานรายได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยให้เด็กเดือนละ 600 บาท เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป

       ด้าน นางภาวินี สุมลตรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กล่าวเพิ่มเติมว่า การขยายหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการมีมาเป็นลำดับ ได้แก่

     
แจกเงินเด็กแรกเกิด
ภาพจาก สำนักข่าว INN

 
       1. ขยายเรื่องอายุเด็กจาก 3 ขวบ เพิ่มเป็น 6 ขวบ สำหรับเด็กที่เกิดเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

       2. ปรับเพิ่มวงเงินจาก 400 บาท เป็น 600 บาทต่อเดือน

       3. ขยายสิทธิผู้ถือบัตรประกันสังคมร่วมโครงการได้

       4. ปรับเพิ่มคุณสมบัติเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในครัวเรือนไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี เป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

       5. ขยายสิทธิการคุ้มครองผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กให้ยื่นขอรับสิทธิไม่จำเป็นต้องเป็นบิดาหรือมารดา และสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เด็กอาศัยอยู่จริง ไม่จำเป็นต้องใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

       ขณะที่ นายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงานรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิตามที่ได้ยื่นลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 10 ตุลาคม เป็นการจ่ายเงินย้อนหลังให้กับผู้มีสิทธิเป็นรายกรณี จนถึงเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 561,086 คน ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,674 ล้านบาท

ข้อมูลจาก สำนักข่าว INN

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
10 ต.ค. นี้ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท วันแรก วงเงินรวม 1.6 พันล้าน อัปเดตล่าสุด 10 ตุลาคม 2562 เวลา 11:08:47 101,175 อ่าน
TOP