x close

10 ต.ค. นี้ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท วันแรก วงเงินรวม 1.6 พันล้าน

        เตรียมพร้อมจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท วันแรก 10 ตุลาคม 2562 เผยยอดผู้มีสิทธิ์กว่า 5.6 แสนราย วงเงินรวมกว่า 1.6 พันล้านบาท


แจกเงินเด็กแรกเกิด

       วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวถึงโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยในเดือนตุลาคมนี้ จะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ให้กับผู้มีสิทธิที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด-6 ขวบ และขยายฐานรายได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยให้เด็กเดือนละ 600 บาท เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป

       ด้าน นางภาวินี สุมลตรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กล่าวเพิ่มเติมว่า การขยายหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการมีมาเป็นลำดับ ได้แก่

     
แจกเงินเด็กแรกเกิด
ภาพจาก สำนักข่าว INN

 
       1. ขยายเรื่องอายุเด็กจาก 3 ขวบ เพิ่มเป็น 6 ขวบ สำหรับเด็กที่เกิดเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

       2. ปรับเพิ่มวงเงินจาก 400 บาท เป็น 600 บาทต่อเดือน

       3. ขยายสิทธิผู้ถือบัตรประกันสังคมร่วมโครงการได้

       4. ปรับเพิ่มคุณสมบัติเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในครัวเรือนไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี เป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

       5. ขยายสิทธิการคุ้มครองผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กให้ยื่นขอรับสิทธิไม่จำเป็นต้องเป็นบิดาหรือมารดา และสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เด็กอาศัยอยู่จริง ไม่จำเป็นต้องใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

       ขณะที่ นายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงานรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิตามที่ได้ยื่นลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 10 ตุลาคม เป็นการจ่ายเงินย้อนหลังให้กับผู้มีสิทธิเป็นรายกรณี จนถึงเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 561,086 คน ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,674 ล้านบาท

ข้อมูลจาก สำนักข่าว INN

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
10 ต.ค. นี้ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท วันแรก วงเงินรวม 1.6 พันล้าน โพสต์เมื่อ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 20:15:15 89,439 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP