x close

โพลชี้ ชิมช้อปใช้ ขั้นตอนยุ่งยาก บางส่วนไม่เห็นด้วย ระบุ เปลืองงบประมาณ

          โพลชี้ประชาชนมอง รัฐบาลประยุทธ์ หลังเลือกตั้ง ค่าครองชีพยังสูง แก้ปากท้องไม่ได้ พอใจนโยบาย ชิมช้อปใช้ มากสุด แต่ส่วนใหญ่ไม่ลงทะเบียน ชี้ขั้นตอนยุ่งยาก


ชิมช้อปใช้
ภาพจาก สปริงนิวส์

          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจประชาชน ถึงข้อเปรียบเทียบผลงาน รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระหว่างรัฐบาลล่าสุดที่มาจากการเลือกตั้ง หรือรัฐบาลก่อนหน้านี้ ที่มาจากการรัฐประหาร โดยสำรวจความคิดเห็นจาก 1,223 คน ทั่วประเทศ ได้ผลสำรวจ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่า รัฐบาลประยุทธ์ 2 มีผลงานอะไร ? ที่ดีขึ้น

          อันดับ 1 ความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ มาตรการชิมช้อปใช้ 49.11%

          อันดับ 2 การควบคุมดูแลสถานการณ์ในบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย 43.78%

          อันดับ 3 มีการลงทุนด้านการคมนาคมและขนส่ง รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง 30.67%

2. ประชาชนคิดว่า รัฐบาลประยุทธ์ 2 มีผลงานอะไร ? ที่แย่ลง

          อันดับ 1 การควบคุมราคาสินค้า ของแพง ค่าครองชีพสูง 67.87%

          อันดับ 2 ปัญหาการลักลอบขนยาเสพติด การทุจริตคอร์รัปชัน 40.42%

          อันดับ 3 ไม่สามารถทำตามนโยบายที่ให้ไว้ตอนหาเสียง เช่น การขึ้นค่าแรง 22.43%

3. ประชาชนคิดว่า รัฐบาลประยุทธ์ 2 มีผลงานอะไร ? ที่ยังคงเหมือน ๆ เดิม

          อันดับ 1 ยังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชนไม่ได้ 56.94%

          อันดับ 2 ปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม 31.61%

          อันดับ 3 การตรวจสอบการทุจริตในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ 28.55%

4. เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมระหว่างผลงาน รัฐบาลประยุทธ์ 2 ที่มาจากการเลือกตั้ง กับ รัฐบาลประยุทธ์ 1 ที่มาจากการรัฐประหาร เป็นอย่างไร ?

          อันดับ 1 เหมือนเดิม 51.68% เพราะมาจากคณะทำงานชุดเดียวกัน เป็นทีมงานเดิม ดำเนินงานต่อเนื่องจากนโยบายเดิม ไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

          อันดับ 2 แย่ลง 41.70% เพราะเศรษฐกิจโลกถดถอย เศรษฐกิจในประเทศไม่ดี ประชาชนยังมีความเป็นอยู่ลำบาก ยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ฯลฯ

          อันดับ 3 ดีขึ้น 6.62% เพราะพยายามกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน เร่งดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน มีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการชิมช้อปใช้ ฯลฯ

ชิมช้อปใช้
ภาพจาก นิด้าโพล

           ขณะที่ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ชิมช้อปใช้...ถูกใจหรือไม่" จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,261 หน่วยตัวอย่าง พบว่า

การลงทะเบียนโครงการ "ชิมช้อปใช้"

           อันดับ 1 ไม่ลงทะเบียน 58.37% ระบุ เพราะระบบและขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน ลงยังไงก็ไม่สำเร็จ โทรศัพท์ที่ใช้ไม่รองรับแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ขณะที่บางส่วนระบุ ไม่มีเวลา ไม่สะดวกที่จะลงทะเบียน ยังไม่ทราบรายละเอียดของโครงการ และไม่สนใจ ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เลย

           อันดับ 2 ลงทะเบียนแล้ว 25.61%

           อันดับ 3 กำลังจะลงทะเบียน 16.02%

แผนการใช้จ่ายโครงการ "ชิมช้อปใช้" ของผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้วและกำลังจะลงทะเบียน

          อันดับ 1 ได้ใช้ หรือมีแผนจะใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้า หรือซูเปอร์สโตร์ 41.52%

          อันดับ 2 ร้านค้าทั่วไปที่เข้าโครงการ 34.10%

          อันดับ 3  ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 15.24%

          อันดับ 4  ยังไม่แน่ใจ 9.52%

ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ "ชิมช้อปใช้"

          อันดับ 1 เปลืองงบประมาณ ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง 27.36%

          อันดับ 2 เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดี 27.28%

          อันดับ 3 ระบบและกติกาการใช้จ่ายยุ่งยากซับซ้อนเกินไป 25.54%

          อันดับ 4 ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการนี้ 19.59%

          อันดับ 5 พ่อค้า นายทุน ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ 13.80%

ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพรวมโครงการ "ชิมช้อปใช้"

          อันดับ 1 ไม่เห็นด้วยเลย 28.95%

          อันดับ 2 ค่อนข้างเห็นด้วย 22.60%

          อันดับ 3 เห็นด้วยมาก 21.09%

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ "ชิมช้อปใช้" ของรัฐบาล

          อันดับ 1 ปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น เช่น ปรับปรุงระบบและขั้นตอนการลงทะเบียนให้ง่ายขึ้น ผู้สูงอายุก็สามารถทำเองได้ด้วยตนเอง หรือมีการลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทย มีช่วงเวลาในการลงทะเบียนที่ชัดเจน ให้สิทธิกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ใช้สิทธิได้ทุกที่ ทุกจังหวัด และอยากให้เพิ่มวงเงิน เพิ่มร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการควรเป็นร้านวิสาหกิจชุมชน ร้านในกลุ่มสินค้า OTOP ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 42.19%

          อันดับ 2 ยกเลิกโครงการ 31.10%

          อันดับ 3 ดำเนินโครงการต่อไป 19.74%


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โพลชี้ ชิมช้อปใช้ ขั้นตอนยุ่งยาก บางส่วนไม่เห็นด้วย ระบุ เปลืองงบประมาณ อัปเดตล่าสุด 7 ตุลาคม 2562 เวลา 15:44:51 8,141 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP