x close
money > ข่าวการเงิน - เศรษฐกิจ

เกษตรกรเฮ ! ครม. จัดงบ 2.1 หมื่นล้าน ประกันรายได้ชาวนา ข้าวหอมมะลิ 1.5 หมื่น

| 20,138 อ่าน

 

          คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบ 21,495 ล้านบาท ประกันรายได้ชาวนา ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน ข้าวเหนียว 12,000 บาทต่อตัน ประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม กิโลกรัมละ 4 บาท  

 

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สปริงนิวส์ รายงานว่า นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในฤดูกาลผลิต 2562/63 วงเงิน 21,000 ล้านบาท สำหรับข้าว 5 ชนิด ได้แก่

 

1. ข้าวเจ้า ประกันรายได้ 10,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน หรือไม่เกิน 40 ไร่

2. ข้าวเหนียว ประกันรายได้ 12,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน หรือไม่เกิน 40 ไร่

3. ข้าวหอมมะลิ ประกันรายได้ 15,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน หรือไม่เกิน 40 ไร่

4. ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ประกันรายได้ 14,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน หรือไม่เกิน 40 ไร่ 

5. ข้าวหอมปทุม ประกันรายได้ 11,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน หรือไม่เกิน 10 ไร่ 
 

          นอกจากนี้ยังได้ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม โดยที่ประชุม ครม. อนุมัติงบ 13,000 ล้านบาท กำหนดให้ประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท ที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18 เปอร์เซ็นต์ ครัวเรือนละ 25 ไร่ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้ จะให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้ออกงบประมาณไปก่อน จากนั้นจะเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 และปี 2564 คืน

 

          คณะรัฐมนตรียังอนุมัติงบประมาณปี 2562 รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จำนวน 15,800 ล้านบาท ให้กับ 74 จังหวัด เฉลี่ยจังหวัดละประมาณ 200 ล้านบาท ส่วนจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ให้ 500 ล้านบาท เนื่องจากต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วย โดยจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก สปริงนิวส์  
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เกษตรกรเฮ ! ครม. จัดงบ 2.1 หมื่นล้าน ประกันรายได้ชาวนา ข้าวหอมมะลิ 1.5 หมื่น โพสต์เมื่อ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 19:02 20138 อ่าน
TOP