x close

กรมการข้าว เผยเหตุ ข้าวเหนียวแพง เพราะผลผลิตน้อย-ภัยแล้ง

 

          อธิบดีกรมการข้าว เผยสาเหตุราคาข้าวเหนียวขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ เพราะชาวนาส่วนหนึ่งหันไปปลูกข้าวหอมมะลิแทน จนผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าความต้องการของผู้บริโภค ซ้ำยังได้รับผลกระทบจากภาวะอีสานแล้ง


ข้าวเหนียว

          วันที่ 26 สิงหาคม 2562 แนวหน้า รายงานว่า นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยถึงกรณีราคาข้าวเหนียวปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ว่า สาเหตุของปัญหาดังกล่าวเกิดจากปริมาณข้าวเหนียวในตลาดมีน้อยมาก ในขณะที่ความต้องการบริโภคมีสูง ประกอบกับช่วงก่อนหน้านี้ราคาข้าวเปลือกเหนียวเริ่มปรับตัวลง ชาวนาขายได้เฉลี่ยตันละ 10,188 บาท และในปี 2561 เฉลี่ยตันละ 9,549 บาท ทำให้ชาวนาหันไปปลูกข้าวหอมมะลิแทน จึงทำให้ผลผลิตข้าวเหนียวทั้งนารอบที่ 1 หรือนาปี และนารอบที่ 2 หรือนาปรัง ที่ผ่านมามีปริมาณน้อยกว่าทุกปี

          ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกเหนียวปรับตัวสูงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นตันละ 10,268 บาท จนถึงเดือนสิงหาคม 2562 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 9,697 บาท เป็นราคาตันละ 15,179 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.53

          นอกจากนี้ราคาข้าวเหนียวยังปรับตัวสูงขึ้นมาก ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2562 เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อของฤดูกาล โดยข้าวเก่ามีปริมาณเหลือน้อย ส่วนข้าวใหม่ยังไม่ถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยว อีกทั้งภาครัฐได้ระบายข้าวในสต็อกออกหมด ส่วนชาวนาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เก็บที่เหลือไว้บริโภค ส่งผลให้ราคาข้าวเหนียวในตลาดสูงขึ้น


ข้าวเหนียว

         อธิบดีกรมการข้าว ระบุอีกว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการโรงสีพยายามหาซื้อข้าวเหนียวเพื่อเก็บไว้ในสต็อกและแปรสภาพเป็นข้าวถุงเพื่อจำหน่าย เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคในประเทศยังคงมีมาก สำหรับพื้นที่นาปรัง ข้าวเหนียวปี 2562 มี 1,006,199 ไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิตได้รวม 595,963 ตัน ส่วนพื้นที่เป้าหมายปลูกข้าวเหนียว รอบที่ 1 หรือนาปี ปี 2562/63 จำนวน 16.172 ล้านไร่ คาดการณ์ว่าจะได้ผลผลิต 6.142 ล้านตัน

          ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวแล้ว พื้นที่รวม 12,716,114 ไร่ แต่จากภาวะฝนทิ้งช่วงในปีนี้ ทำให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวเหนียวในหลายจังหวัดได้รับผลกระทบ ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น และเพชรบูรณ์ รวม 793,885 ไร่ ซึ่งชาวนาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ซึ่งคาดว่าปริมาณผลผลิตข้าวเหนียวจะลดลงจากเป้าหมายที่กำหนดไว้


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กรมการข้าว เผยเหตุ ข้าวเหนียวแพง เพราะผลผลิตน้อย-ภัยแล้ง โพสต์เมื่อ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 15:50:24 18,323 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP