x close

รัฐเตรียมอนุมัติ 5 หมื่นล้าน แจกเงิน 1,500 เที่ยวไทย - เติมเงินบัตรคนจน 1,000

          คลังเตรียมเสนอ ครม. เคาะงบประมาณ 50,000 ล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ แจกเงิน 1,500 เที่ยวได้ทั้งเมืองหลัก-เมืองรอง พร้อมเติมเงินบัตรคนจนรายละ 1,000 พร้อมสนับสนุนด้านดอกเบี้ยภาคเกษตร คาดช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยปี 62 ขยายตัวได้ถึง 3.5%

แจกเงินเที่ยวเมืองไทย
ภาพจาก Chiradech Chotchuang / Shutterstock.com

          วันที่ 13 สิงหาคม 2562 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ มีรายงานข่าวว่า กระทรวงการคลังเตรียมจะเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 วงเงินราว 50,000 ล้านบาท โดยมีมาตรการที่จะเสนอ ครม. 3 เรื่องหลัก ได้แก่

แจกเงินเที่ยวเมืองไทย

          1. มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว กระทรวงการคลังมีแนวคิดจะเสนอให้เงินคนไปเที่ยวประเทศไทย คนละ 1,500 บาท โดยจ่ายผ่านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ซึ่งจะให้แก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพื่อนำไปเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง คาดว่าผู้ที่ได้รับเงินจะมีการใช้จ่ายมากกว่าคนละ 1,500 บาท ซึ่งจะทำให้มีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000-30,000 ล้านบาท

          2. มาตรการเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการ (บัตรคนจน) จะใช้งบประมาณราว 20,000 ล้านบาท เน้นช่วยกลุ่มคนชราและคนที่เข้าข่ายได้รับประโยชน์จากโครงการมารดาประชารัฐ โดยประเมินว่าจะมีการแจกเงินเพิ่มเติมในบัตรคนละประมาณ 1,000 บาท ในช่วงปลายปี เพื่อช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยคาดหวังว่าเงินดังกล่าวจะทำให้เศรษฐกิจฐานรากดีขึ้น

          3. มาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจ โดยเน้นช่วยภาคเกษตรและผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนด้านดอกเบี้ย หรือรับภาระดอกเบี้ยที่จะลดให้กับเอสเอ็มอีและเกษตรกร ซึ่งกระทรวงการคลังจะถือว่าเป็นผลงานของสถาบันการเงิน และอาจให้นำส่งเงินเข้าคลังน้อยลง

          ทั้งนี้ คาดว่ามาตรการกระตุ้นดังกล่าวจะสามารถช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยในปีนี้ให้สามารถขยายตัวได้ถึง 3.5% ในขณะที่สำนักพยากรณ์เศรษฐกิจหลายแห่ง มองว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้อาจขยายตัวได้เพียง 3% เท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รัฐเตรียมอนุมัติ 5 หมื่นล้าน แจกเงิน 1,500 เที่ยวไทย - เติมเงินบัตรคนจน 1,000 โพสต์เมื่อ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 11:10:36 88,854 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP