รวม 4 มาตรการช่วยคนซื้อบ้าน 2562 คืนเงินดาวน์-ลดค่าโอน-หักภาษีได้

           ซื้อบ้าน-คอนโดมิเนียม ปี 2562 อย่าลืมเช็กมาตรการแบ่งเบาภาระคนซื้อบ้าน ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร ช่วยเหลือค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง ?   

ซื้อบ้าน

           เป็นโอกาสดีอีกครั้งของคนที่อยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโดมิเนียม หรือห้องชุด เมื่อรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562 ช่วยผ่อนภาระให้คนซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่ง กระปุกดอทคอม รวบรวมรายละเอียดและเงื่อนไขมาฝากแล้ว

1. ลดค่าโอน - ค่าจดจำนอง เหลือ 0.01% 

           ช่วยเหลือโดยการลดภาระค่าธรรมเนียมในการซื้อที่อยู่อาศัย ได้แก่ 

           - ลดค่าจดทะเบียนการโอน เหลือ 0.01% ของราคาประเมิน จากเดิมอยู่ที่ 2% 

           - ลดค่าจดจำนอง เหลือ 0.01% ของมูลค่าจำนอง จากเดิมอยู่ที่ 1% 

          สมมติว่าเราซื้อ-ขายบ้านราคา 1 ล้านบาท ปกติจะต้องเสียค่าโอน 20,000 บาท และเสียค่าจดจำนอง 10,000 บาท รวมเป็น 30,000 บาท แต่เมื่อปรับลดค่าธรรมเนียมลง เราจะเสียค่าโอนและจดจำนองเพียง 200 บาท เท่านั้น

           เงื่อนไข 

           • ต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อ-ขายและวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท 

           • ไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านหลังแรก
 
           • การจดทะเบียนการโอนและการจดจำนอง ต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน

           • มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 

ซื้อบ้าน

2. ซื้อบ้านหลังแรก ลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท 

           สามารถนำค่าใช้จ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัย มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 200,000 บาท ซึ่งเมื่อคิดตามภาระภาษีที่ต้องจ่ายจะช่วยให้ผู้ซื้อบ้านหรือคอนโด ได้เงินภาษีส่วนนี้คืนสูงสุดที่ 70,000 บาท

ลดหย่อนภาษี

           เงื่อนไข

           • สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัย มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

           เป็นบ้านหรือคอนโดหลังแรก (ผู้ซื้อต้องไม่เคยมี หรือไม่เคยเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มาก่อน)

           • ใช้สิทธิ์ได้ทั้งบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง

           • มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน - 31 ธันวาคม 2562

           • ผู้ซื้อต้องถือครองกรรมสิทธิ์ติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ (แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้ซื้อเสียชีวิต หรือกรณีอสังหาริมทรัพย์นั้นสิ้นสภาพไปทั้งหมด)

           • หากอยู่ระหว่างดาวน์ ไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ เพราะถือว่ายังไม่โอนกรรมสิทธิ์

ซื้อบ้าน

3. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัย ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท 

           สามารถนำเงินดอกเบี้ยจากการผ่อนที่อยู่อาศัย มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจริง ไม่เกิน 100,000 บาท โดยมาตรการนี้เป็นมาตรการเดิมที่ทำต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งเมื่อคิดตามภาระภาษีที่ต้องจ่าย จะช่วยให้ผู้ผ่อนบ้านประหยัดภาษีได้สูงสุด 35,000 บาท

           เงื่อนไข

           • ต้องเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศ เช่น ธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐต่าง ๆ โดยทรัพย์สินที่กู้ต้องใช้มาเป็นหลักในการค้ำประกันการกู้ (จำนอง) ด้วย

           • ต้องเป็นการกู้เพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่ บนที่ดินของตัวเองหรือกู้เพื่อซื้อคอนโด 

           • หากมีการกู้สำหรับที่อยู่อาศัยมากกว่า 1 แห่ง สามารถใช้ลดหย่อนรวมกันได้ทุกแห่ง แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

           • กรณีกู้ร่วมกันหลายคน ก็ให้แบ่งดอกเบี้ยคนละเท่า ๆ กัน แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนเช่นกัน

4. คืนเงินดาวน์บ้าน 50,000 บาท

          เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาส่งท้ายปี โดยผู้ที่ขอสินเชื่อบ้าน และได้รับอนุมัติแล้ว มีการทำนิติกรรม จดจำนองเรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563 มีสิทธิ์ได้รับเงิน Cash Back ค่าดาวน์บ้านคืน 50,000 บาท

           เงื่อนไข

           • ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ บ้านดีมีดาวน์.com (ลงทะเบียนได้วันที่ 11 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

           • สำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อซื้อบ้านใหม่เท่านั้น ไม่จำกัดราคา และไม่จำกัดว่าต้องเป็นบ้านหลังแรก

           • ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/เดือน หรือไม่เกิน 1.2 ล้านบาท/ปี

           • ผู้ลงทะเบียนต้องอยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร

           • จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 100,000 คนแรกที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

          - อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการบ้านดีมีดาวน์ ใครมีสิทธิ์ได้เงินคืน 50,000 บาทบ้าง ?


สรุป ซื้อบ้านเมื่อไร ได้สิทธิ์อะไรบ้าง ?

          ซื้อบ้านก่อนวันที่ 30 เมษายน 2562

          - ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท

          ซื้อบ้านตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 31 ธันวาคม 2562

          - สามารถใช้สิทธิ์ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท
          - หากเป็นบ้านหลังแรก ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดอีก 200,000 บาท
          - หากบ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท (ไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านหลังแรก) ได้สิทธิ์ลดค่าโอนและจดจำนอง
          - กรณีซื้อบ้านใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และมีคุณสมบัติตรงตามโครงการบ้านดีมีดาวน์ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์คืนเงินดาวน์ 50,000 บาทได้

           จะเห็นว่าทั้ง 4 มาตรการช่วยเหลือคนซื้อบ้านปี 2562 ผู้ที่ได้รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากที่สุด ก็คือคนมีรายได้ที่ต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูง และตั้งใจจะซื้อบ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ภายในปี 2562 นั่นเอง เพราะจะได้รับสิทธิ์ดี ๆ หลายประการ

*หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวม 4 มาตรการช่วยคนซื้อบ้าน 2562 คืนเงินดาวน์-ลดค่าโอน-หักภาษีได้ อัปเดตล่าสุด 3 ธันวาคม 2562 เวลา 15:06:45 135,622 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP