x close

เตรียมตัว 31 พ.ค. นี้ ลงทะเบียนรับเงินช่วยเลี้ยงเด็กแรกเกิด เดือนละ 600

        พม. เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท วันที่ 31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 คาดมีเด็กเกิดใหม่ได้รับสิทธิ์กว่า 1.5 ล้านคน
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

        วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ข่าวเวิร์คพอยท์ รายงานว่า จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 0-6 ขวบ เดือนละ 600 บาท และขยายฐานรายได้จากเดิม 36,000 บาท เป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน/ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562

        โดยนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการดังกล่าว เผยว่า จะเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เข้าร่วมด้วย

        ทั้งนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้สอดรับกับมติ ครม. พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการให้รองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว 600,000 คน และคาดว่าจากการขยายฐานรายได้ครอบครัว จะทำให้มีเด็กได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านคน ใช้งบประมาณ 10,400 ล้านบาท

        สำหรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พม. ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ยื่นคำร้องได้ รวมถึงการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิ์ และการติดตามความก้าวหน้ากลุ่มเป้าหมาย โดยผู้มีสิทธิ์ที่อาศัยอยู่ใน กทม. ลงทะเบียนยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาคให้ยื่นคำร้องได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่


        ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147 และ 0 -2651-6534

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เตรียมตัว 31 พ.ค. นี้ ลงทะเบียนรับเงินช่วยเลี้ยงเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 อัปเดตล่าสุด 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:50:39 70,728 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP