x close

สรุปลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 2562 เที่ยวยังไงถึงได้เงินภาษีคืน

          ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 2562 เที่ยวจังหวัดไหน หักลดภาษีได้เท่าไหร่ มาเช็กเงื่อนไขกันก่อน
           เคาะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับมาตรการ "ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 2562" ซึ่งปีนี้มีการปรับเงื่อนไขที่ต่างไปจากปี 2561 คือ สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งประเทศ และให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้น ใครอยากเที่ยวแบบได้ประโยชน์สองต่อ สามารถนำค่าใช้จ่ายมาใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2562 รีบมาอัปเดตข้อมูลที่ กระปุกดอทคอม รวบรวมมาฝาก

ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 2562 ใครใช้สิทธิ์ได้ ?

           ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากโครงการนี้ เพราะให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น ถึงจะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว สามารถยื่นลดหย่อนขอเงินภาษีคืนได้ โดยกลุ่มที่เสียภาษีในอัตราสูง ก็จะได้รับเงินคืนในอัตราที่สูงกว่าด้วย   

           เพราะฉะนั้น หากเป็นคนไม่มีรายได้ หรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีอยู่แล้ว ก็จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวได้

ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 2562 ได้เท่าไหร่ ?

           บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยว ได้แก่ ค่าบริการนำเที่ยว ค่าที่พักโรงแรม โฮมสเตย์ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562 หักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในเมืองหลัก หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในเมืองรอง หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 20,000 บาท
           โดยทั้ง 2 ส่วน รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20,000 บาท

เมืองรองมีจังหวัดอะไรบ้าง

          สำหรับ 55 จังหวัดเมืองรองที่เราสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวมาหักลดหย่อนภาษีได้ 20,000 บาทนั้น ประกอบด้วย 
 ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 2562

 

           ทั้งนี้ ในส่วนที่เหลืออีก 22 จังหวัด คือ เมืองท่องเที่ยวหลักที่ได้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีไม่เกิน 15,000 บาท

ค่าใช้จ่ายประเภทไหน ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 2562 ได้

           สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีได้นั้น มีเงื่อนไขดังนี้

           - ค่าเดินทางท่องเที่ยว ช่วงวันที่ 30 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562
           - ค่าที่พักโรงแรมที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
           - ค่าที่พักโฮมสเตย์ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
           - ค่าที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โดยเจ้าของบ้านนําพื้นที่ในบ้านมาดัดแปลงเป็นห้องพักเพื่อหารายได้เสริม มีจํานวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน และต้องจดแจ้งข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยแล้ว
           - ค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 

ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 2562

ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 2562 ใช้หลักฐานอะไรบ้าง ?

          - กรณีผู้ให้บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป เป็นหลักฐานยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ โดยระบุวัน เดือน ปีที่ใช้บริการ และจังหวัดที่เดินทางท่องเที่ยวหรือจังหวัดที่ที่พักตั้งอยู่

          - กรณีผู้ให้บริการไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินได้ แต่จะต้องมีหลักฐานใบรับตามมาตรา 105 ทวิ คือ ระบุชื่อนามสกุลของผู้มีเงินได้ วัน เดือน ปีที่ใช้บริการ และจังหวัดที่เดินทางท่องเที่ยวหรือจังหวัดที่ที่พักตั้งอยู่

           ส่วนใบจองห้องพัก หรือใบเสร็จจากเว็บไซต์ที่ให้บริการจองโรงแรม ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีได้

           อย่างไรก็ตาม หากเป็นค่าบริการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ต้องระบุลำดับที่ได้รับการรับรองเส้นทางท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในหลักฐานการรับเงินด้วย

ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 2562 ได้เงินคืนเท่าไหร่ ?

          เงื่อนไขของการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว คือ หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ในเมืองรอง และไม่เกิน 15,000 บาท ในเมืองหลัก ซึ่งถ้าอยากรู้ว่าเราจะได้เงินคืนเท่าไหร่ ต้องนำมาคำนวณตามอัตราภาษีที่ต้องจ่ายอีกที ดังนี้ 
 ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 2562

           หมายความว่าจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของตัวเองด้วย ไม่ใช่ว่าใช้จ่ายไป 20,000 บาท จะได้รับเงินคืนทั้ง 20,000 บาทเลย

           เช่น เป็นผู้ที่มีฐานเสียภาษี 5% หากใช้จ่ายกับการท่องเที่ยวไป 20,000 บาท จะได้เงินคืนที่ 1,000 บาท ต่างจากผู้ที่มีฐานภาษี 35% ที่จะได้เงินคืนสูงสุดถึง 7,000 บาท

 

          เอาเป็นว่าใครมีแผนท่องเที่ยวไทยในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 และรู้ว่าตัวเองสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ ก็อย่าลืมขอหลักฐานเพื่อยื่นภาษีช่วงต้นปี 2563 กันด้วยนะ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สรุปลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 2562 เที่ยวยังไงถึงได้เงินภาษีคืน อัปเดตล่าสุด 6 ธันวาคม 2562 เวลา 16:36:30 136,969 อ่าน
TOP