x close

ธอส. เปิด 4 โครงการสินเชื่อเพื่อคนอยากมีบ้าน ดอกเบี้ย 3 ปีแรก 2.79%

สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เตรียม 16,500 ล้านบาท ทำแพ็กเกจสินเชื่อเพื่อคนอยากมีบ้าน  นำโดย สินเชื่อ New Home Hi-speed ดอกเบี้ย 3 ปีแรก 2.79%

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานว่า นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ทางธนาคารได้จัดเตรียมกรอบวงเงินกู้ 16,500 ล้านบาท เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง สร้างความมั่นคงในชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ ดังนี้

          1. สินเชื่อ New Home Hi-speed (กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับ 2.79% ต่อปี โดยให้กู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยที่มีราคาจะซื้อจะขายมากกว่า 1 ล้านบาท และเป็นที่อยู่ใหม่ที่ยังไม่เคยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อน ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี กำหนดยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562

          2. สินเชื่อบ้านโครงการจัดสรร (Developer) ไตรมาส 1 ปี 2562 (กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 เท่ากับ 2.50% ต่อปี สำหรับผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรที่ธนาคารรับเป็นโครงการ Fast Track / Smart Fast Track / Regional Fast Track และ LTF ที่ดำเนินโครงการโดยผู้ประกอบการจัดสรร (Developer) ที่มีข้อตกลงร่วมกับธนาคาร ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี กำหนดยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

          3. โครงการสินเชื่อบ้านเพิ่มสุข ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 เท่ากับ 3.90% ต่อปี สำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 12 เดือน ปกติและสม่ำเสมอทุกเดือน และมียอดเงินต้นที่ชำระคืนให้ธนาคารแล้วทุกบัญชีรวมกันไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สามารถกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี กำหนดยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

          4. โครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพ สำหรับลูกค้าของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แบ่งเป็น

          - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (กรอบวงเงิน 250 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับ 3.15% ต่อปี  ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมกับเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนจำนอง และซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคาร ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม และค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ของวงเงินกู้ตามสัญญากู้เงิน ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี

          - สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ  อพาร์ตเมนต์ให้เช่า (กรอบวงเงิน 250 ล้านบาท) กรณีปลูกสร้าง อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 4.00% ต่อปี ปีที่ 2-5 ไม่เกิน 1.25% ต่อปี ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ดอกเบี้ยเท่ากับ 6.00% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR ธอส. เท่ากับ 6.25% ต่อปี) และกรณีไถ่ถอนจำนอง อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 เท่ากับ 4.00% ต่อปี

          ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ผ่อนได้นานสูงสุด 15 ปี ยื่นคำขอกู้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร. 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ธอส. เปิด 4 โครงการสินเชื่อเพื่อคนอยากมีบ้าน ดอกเบี้ย 3 ปีแรก 2.79% อัปเดตล่าสุด 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:31:20 55,289 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP