x close

เปิดแนวคิดการทำงาน "ประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ" จากหัวเรือใหญ่ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ นั่งแท่น CEO ธนชาต

คุณประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

          ผู้บริหารหนุ่มใหญ่ไฟแรงในวัย 55 ปี CEO ป้ายแดง นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หลังจากได้รับความไว้วางใจจากกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ทำหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562  ถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตการทำงาน เพราะการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารสูงสุดครั้งนี้ เป็นการเติบโตจากคนทำงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง
คร่ำหวอดในวงการสินเชื่อรถยนต์ร่วม 5 ปี

          นายประพันธ์ เริ่มจากการเป็นพนักงานธรรมดา ๆ คนหนึ่งของธนาคารเมื่อ 32 ปี ก่อน  ขึ้นเป็นผู้บริหารระดับกลางในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีหลักประกันและธุรกิจเงินฝากในปี 2553-2557 จากนั้นในปี 2557-2559 ขยับมาเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ และตำแหน่งล่าสุดในปี 2559-2561 คือ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ เรียกได้ว่า ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ของนายประพันธ์ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างดีในวงการธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ 

ชูนโยบาย Customer Centric ผนึก Fast & Focused  ขับเคลื่อนองค์กร เพื่อรักษาความเป็นธนาคารชั้นนำ 
 
คุณประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

          นายประพันธ์ ย้ำว่า ที่ผ่านมาธนาคารธนชาต ดำเนินนโยบายเชิงรุกมาโดยตลอด การเข้ามาบริหารงานจากนี้ จะเป็นการสานต่อนโยบายเพื่อมุ่งไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ บนพื้นฐานของการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยให้ความสำคัญกับความต้องการและผลประโยชน์ของลูกค้าสูงสุด และจะใช้หลักการทำงานแบบ Fast & Focused ในทุกองคาพยพ เพื่อเน้นการตั้งเป้าหมายที่คมชัด วัดผลได้ สื่อสารให้ทุกคนในทีมรับรู้ และมีแรงผลักดันที่จะเติบโตไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อรักษาความเป็นธนาคารชั้นนำของประเทศ

          "สำหรับพันธกิจที่ธนาคารธนชาตจะมุ่งไปในปี 2562 ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ การรักษาความเป็นที่ 1 ในตลาดสินเชื่อรถยนต์, พัฒนาสินเชื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ, เพิ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA) และขยายสัดส่วนธุรกิจลูกค้ารายย่อย

          การบริหารงานในปี 2562 จึงมีการปรับผังผู้บริหารและตั้งหน่วยงานใหม่ ให้สอดรับกับแผนธุรกิจและ Customer Journey เพื่อให้แต่ละหน่วยงาน Focus กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจไว้อย่างชัดเจน 4 ประการ ได้แก่

          - ตั้งหน่วยงาน  Enterprise Digital Banking เพื่อศึกษาพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปและวางกลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้เหมาะสม และจะมีการนำโมเดลการบริหารธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นต้นแบบบริหารธุรกิจด้านอื่นๆ อีกทั้งแต่ละธุรกิจจะมีทีมบริหารที่ดูแลงานขายและงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

          - การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Driven Organization) ซึ่งจะเป็นการนำข้อมูลมาขับเคลื่อนธุรกิจทุกทิศทางและเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

          - การลดกระบวนการทำงานต่าง ๆ (Agility) เปลี่ยนไปสู่ระบบอัตโนมัติเพื่อให้บริการได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น โดยที่ผ่านมาธนชาตได้พัฒนาระบบ Automotive Lending Digital Experience (ALDX) ให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้นซึ่งประสบความสำเร็จ ลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี

         - การเพิ่มความรู้ทักษะพนักงาน ให้มีความรู้ลึกและรอบด้านในการให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ลูกค้า (Advisor) อย่างตรงจุดและสม่ำเสมอ

ทุกคนร่วมกันเป็น "ทีมงาน" แห่งความสำเร็จ 

          นายประพันธ์ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็น "ทีม" อย่างมาก เพราะตระหนักดีว่า ลำพังตัวผู้บริหารคนเดียวนั้นไม่อาจทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ หากแต่จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจทำงานเป็น "ทีม" ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ชื่อเสียงและแบรนด์ "ธนชาต" ให้ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง ด้วยความเชื่อมั่น ตามแนวทางการทำงานที่  "เร็วและคมชัด" (Fast & Focus) 3 ประการ คือ

          1) เป้าหมายคมชัด วัดผลได้
          2) สื่อสารให้ตรง เพื่อนร่วมทีมรับทราบแนวทางเป้าหมายถูกต้องตรงกัน และ
          3) ผนึกกำลังและร่วมมือร่วมใจกันลงมือทำงานด้วยความจริงใจต่อกัน
 
ไลฟ์สไตล์ CEO ใหม่ ธนาคารธนชาต 
 
คุณประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

           "ตื่นเช้าตั้งแต่ตี 5 ออกกำลังกาย 1 ชม. ก่อนเริ่มงาน กลับถึงบ้าน 3-4 ทุ่ม อัปเดตข่าวสารก่อนเข้านอน  วันหยุด พักผ่อนและทำกิจกรรมกับครอบครัว พร้อมชวนแก๊งสายปั่นไปออกกำลังกายกันด้วยจักรยานคันเก่ง"

          นี่คือ ไลฟ์สไตล์ของคุณประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต ที่แม้แต่พนักงานหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน
 
          ถ้าชีวิตคนเราเปรียบเสมือนเหรียญ 2 ด้าน ด้านหนึ่งคือ "ชีวิตส่วนตัว" อีกด้านคงหนีไม่พ้นเรื่องของ "ชีวิตการทำงาน" CEO ธนาคารธนชาต ยังมีกลเม็ดเคล็ด (ไม่)ลับ และแง่คิดดี ๆ มาเป็นแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะแนวคิดที่คุณประพันธ์ให้ความสำคัญและเน้นย้ำอย่างชัดเจน 
 
เป้าหมายในการทำงานชัดเจน และมีเป้าหมายตลอด จะทำอะไรต้องมีเป้าหมาย ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า และยึดหลัก "7 Habits" ในการทำงาน
 

          ในการทำงาน 80-90% เป็นงานประชุม คิดแผนกลยุทธ์ การทำงานของธนาคารเราส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการบริการทั้งนั้น ก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องกลยุทธ์ตลอดเวลา ตัวเองมีเป้าหมายที่ชัดเจน จะทำอะไรก็มีเป้าตลอด จะวัดตลอดว่าสำเร็จไหม ถ้าทำแล้วไม่ค่อยมีเป้ารู้สึกว่าไม่ค่อยท้าทายเท่าไหร่  ชอบคิดอะไรล่วงหน้า จริง ๆ ยึดหลัก 7 Habits มาตลอด เวลาทำงานก็ใช้หลัก 7 ข้อนี้  ไม่มองโลกในมุมลบ ทุกอย่างมีโอกาสเสมอ แม้แต่สิ่งที่เป็นลบในนั้นมันมีโอกาสให้เรามีความสุขทำงานกับมันได้
               
          เป้าหมายเราอาจจะมีเป้าใหญ่มาก แต่ในทุก ๆ ปี เราควรจะซอยเป้าให้เล็ก ๆ ให้เหมือนบันไดที่เราเดินขึ้นไป เมื่อไหร่ที่เราก้าวข้ามไป 1 ขั้นไปเรื่อย ๆ มันจะรู้สึกว่าเรามีความภูมิใจในความสำเร็จนั้น ๆ และแม้ว่าในแต่ละขั้นที่ก้าวไป จะมีอุปสรรค หรือ ความล้มเหลว แต่ผมมองว่ามันคือ ส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

          นายประพันธ์ ยังทิ้งท้ายว่า อยากทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ถ้าพนักงานทุกคนมีความสุข ยังไงลูกค้าก็เข้ามาใช้บริการ  พอลูกค้าเข้ามาใช้บริการรายได้ก็เข้ามา ผู้ถือหุ้นก็มีความสุข ถ้าทั้งหมดเป็นแบบที่เค้าเรียกว่า ระบบ Ecosystem ทุกคนมีความสุขในการทำงานแบบนี้ เราก็จะก้าวไปและเติบโตไปด้วยกัน
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดแนวคิดการทำงาน "ประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ" จากหัวเรือใหญ่ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ นั่งแท่น CEO ธนชาต โพสต์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:31:29 6,841 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP