x close

เคาะมติ ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ครั้งแรกในรอบ 7 ปี แตะ 1.75 %

          กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ครั้งแรกในรอบ 7 ปี จาก 1.50% เป็น 1.75 % มีผลทันที หวังลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน
          วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ไบรท์ทีวี รายงานว่า นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.50% เป็น 1.75% ซึ่งจะเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 7 ปี ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน และเพื่อสร้างขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินสำหรับอนาคต

         ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องเป็นเวลานานในช่วงที่ผ่านมา มีส่วนช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวในระดับที่สอดคล้องกับศักยภาพและกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ กรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นว่า ความจำเป็นในการพึ่งพานโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากในระดับที่ผ่านมาลดน้อยลง และเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งเพื่อสร้างขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินสำหรับอนาคต

          นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินว่า แม้ว่าดอกเบี้ยนโยบายจะปรับขึ้น 0.25% ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลาย และเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐมีเสถียรภาพ เมื่อเทียบกับเงินสกุลภูมิภาคในระยะข้างหน้า อัตราแลกเปลี่ยนยังมีแนวโน้มผันผวนคณะกรรมการจึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน และผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดต่อไป


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เคาะมติ ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ครั้งแรกในรอบ 7 ปี แตะ 1.75 % อัปเดตล่าสุด 19 ธันวาคม 2561 เวลา 18:04:00 4,719 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP