x close

ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ ปีที่ 2..ชวนคนไทยออมเงิน แลกรับกระปุกสัญลักษณ์ทรงงานรัชกาลที่ 9

          "ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ ปีที่ 2" สานต่อการให้ สร้างวินัยการออม สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา พร้อมแลกรับกระปุกออมเงินสัญลักษณ์จำลองอุปกรณ์ทรงงาน 3 แบบ ด้วยขั้นตอนที่ง่ายกว่าเดิม
ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ

          เป็นปีที่ 2 แล้ว ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) จัดกิจกรรม "ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ" ชวนคนไทยออมเงิน เพื่อสานต่อการให้ สร้างวินัยการออมให้เกิดพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ตามรอยพระราชจริยวัตรในการเป็น "กษัตริย์นักออม" และศาสตร์แห่งพระราชาในการดำเนินชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการเป็น "นักออมเพื่อให้" และร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธาน และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาและดูแลความเป็นอยู่ของพสกนิกร 
          โดยยอดเงินออมจะนำมาสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและลดปัญหาความแออัดของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศิริราชเผชิญมาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการสร้างความเท่าเทียมและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส
ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ

           ทั้งนี้ผู้ที่ร่วมกิจกรรมออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ ปีที่ 2 ยังคงสามารถแลกรับกระปุกออมเงินสัญลักษณ์จำลองอุปกรณ์ทรงงาน ได้ 3 แบบ คือ
ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ

วิทยุสื่อสาร

จากความสนพระทัยในเรื่องวิทยุสื่อสารส่วนพระองค์ เกิดเป็นเครือข่ายเพื่อส่วนรวม โดยในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพยายามหาวิธีพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากพระองค์เสด็จเยี่ยมชาวบ้านบ่อย แต่การสื่อสารที่มีข้อจำกัดทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก
ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ

กล้องถ่ายรูป

ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของการออมเงินเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่สนพระทัยเมื่อครั้งพระชนมายุเพียง 8 พรรษา ทรงซื้อกล้องถ่ายรูป ด้วยเงินสะสมส่วนพระองค์ และทรงสร้างคุณค่าจากความสนพระทัย เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ได้เป็นอย่างดี และนำมาซึ่งกษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงสอนให้ประชาชน ใช้ของให้เกิดคุณค่าแก่ส่วนรวม
ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ

พระราชพาหนะทรงงาน

ทรงเลือกใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ เพื่อจะได้เข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เข้าถึงพสกนิกรของพระองค์มากที่สุด ด้วยพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข

ขั้นตอนการออมเงินและแลกรับกระปุก

          ในปีนี้สามารถร่วมออมเงินได้ง่ายและแลกรับกระปุกสะดวกกว่าเดิม ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1

          ลงทะเบียนเป็น "นักออมเพื่อให้" โดยสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ ในวันที่ 16–25 พฤศจิกายน 2561 หรือ สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ savingforgiving.com ในวันที่ 23 –25 พฤศจิกายน 2561 โดยมีเงื่อนไขการสมัครคือ 1 บัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์ เพื่อแลกรับกระปุกได้ไม่เกิน 3 กระปุก โดยไม่ซ้ำแบบ

ขั้นที่ 2

          ออมเงินทุกวันโดยมีระยะเวลาในการออม นับตั้งแต่วันนี้ –15 มกราคม 2562 กำหนดเป้าหมายเงินออม 450 บาทต่อ 1 กระปุก

ขั้นที่ 3

          โอนเงินออมจากความมีวินัยและความเพียร เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ของอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โดยสามารถโอนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือโอนด้วยตัวเองที่สาขาธนาคารกรุงเทพ ได้ในช่วงวันที่ 16–22 มกราคม 2562

ขั้นที่ 4

          รับกระปุกออมเงินสัญลักษณ์จำลองอุปกรณ์ทรงงาน 3 แบบ ได้แก่ วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป และรถจี๊ป ซึ่งเป็นพระราชพาหนะทรงงาน โดยหากแจ้งความประสงค์จะรับด้วยตนเองที่สาขาธนาคารกรุงเทพ สามารถรับได้ในช่วงวันที่ 16–22 มกราคม 2562 และหากแจ้งรับทางไปรษณีย์ จะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ

ภาพและข้อมูลจาก
savingforgiving.com
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ ปีที่ 2..ชวนคนไทยออมเงิน แลกรับกระปุกสัญลักษณ์ทรงงานรัชกาลที่ 9 โพสต์เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:28:02 70,673 อ่าน
TOP