ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไร ไว้ปรับปรุงบ้านในยามเกษียณ

          เตรียมบ้านให้พร้อมก่อนเกษียณ เตรียมงบประมาณปรับปรุงบ้าน ควบคุมค่าใช้จ่าย และหาตัวช่วยในการจัดเตรียมเงิน เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ค่าใช้จ่าย ซ่อมบ้าน

          เมื่อพูดถึงการวางแผนเกษียณนั้น หลายคนมักนึกถึงจำนวนเงินที่ต้องเตรียมไว้ใช้สำหรับการดำรงชีวิต เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง หรือค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยมักมองข้ามเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านที่พักอาศัยซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตในช่วงวัยเกษียณ โดยเฉพาะผู้ที่มีแนวโน้มที่จะอยู่ตามลำพัง ดังนั้น หากคุณเป็นคนที่ต้องการรักษาคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณให้ใกล้เคียงกับปัจจุบัน หรือต้องการตอบแทนคนที่คุณรักในครอบครัว กระปุกดอทคอม นำเทคนิคการจัดการบ้านจาก K-Expert มาแนะนำดังนี้

ค่าใช้จ่าย ซ่อมบ้าน

1. เตรียมบ้านให้พร้อมก่อนถึงวัยเกษียณ   

          กรณีที่เป็นบ้านสร้างใหม่ การจัดเตรียมพื้นที่ใช้สอยเผื่อสำหรับวัยเกษียณตั้งแต่เริ่มสร้างนั้น อาจเป็นเรื่องง่ายกว่าการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยเดิม ซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดทั้งในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยหรือโครงสร้างอาคารซึ่งจะกระทบต่องบประมาณและระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนั้น หากอยู่ในช่วงสร้างบ้านใหม่ควรมีการจัดวางแปลนบ้านเพื่อรองรับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

2. งบประมาณสำหรับปรับปรุงบ้าน

          เนื่องจากในผู้สูงอายุนั้นจะมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ซ้ำ ๆ ดังนั้น การปรับปรุงบ้านในงบประมาณที่จำกัดอาจจะเริ่มจากพื้นที่ที่มีการใช้งานเป็นประจำ เช่น ห้องน้ำ ห้องนอน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น

ค่าใช้จ่าย ซ่อมบ้าน

          ในกรณีที่ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอาจต้องจัดเตรียมงบประมาณที่สูงขึ้น เช่น การปรับปรุงแบบพื้นให้มีความลาดเอียง หรือแก้ไขความกว้างของประตูเพื่อให้เหมาะสมกับรถเข็น (Wheelchair) เป็นต้น ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปรับปรุงบ้านจึงขึ้นอยู่กับสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นหลัก

3. เทคนิคปรับบ้านไม่ให้เกินตัว

          โดยปกติผู้ที่ปรับปรุงบ้านมักจะประสบปัญหาการใช้เงินมากกว่างบประมาณที่วางแผนไว้ เพื่อให้การควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องง่ายขึ้น K-Expert มีข้อแนะนำดังนี้

          3.1 สำรวจความสามารถในการจ่ายและระบุงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดภาระมากจนเกินไป ควรทำการสำรวจความสามารถในการจ่ายของตนเองและจัดเตรียมงบประมาณ โดยทำการรวบรวมรายการที่จำเป็นต้องใช้ก่อนตัดสินใจซื้อ

          3.2 ทำบันทึกและหมั่นตรวจสอบ ตลอดช่วงเวลาที่ปรับปรุงบ้านควรหมั่นจดบันทึกรายการที่เกิดขึ้นเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายเป็นระยะ ซึ่งจะช่วยควบคุมไม่ให้ใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้

ค่าใช้จ่าย ซ่อมบ้าน

4. ตัวช่วยในการจัดเตรียมเงินเพื่อปรับปรุงบ้าน

          หากยังไม่พร้อม แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน ผู้ปรับปรุงสามารถหาตัวช่วยได้โดยการสำรวจหลักทรัพย์ที่ตนเองมีอยู่ เช่น กรณีมีบ้านหรือรถ ทั้งที่ปลอดภาระและยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ สามารถนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อขอสินเชื่อและนำเงินมาใช้ปรับปรุงบ้านได้ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันการเงิน) แต่ทั้งนี้ต้องกลับมาพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระ และระยะเวลาการกู้ของตัวเองด้วย

          หลังจากผ่านพ้นวัยทำงาน ผู้สูงอายุจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ภายในบ้าน ประกอบกับสุขภาพที่เริ่มเสื่อมถอย การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยสร้างความสุขสบายในช่วงบั้นปลายชีวิต และช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคลในครอบครัวได้ง่ายขึ้น โดยหลักสำคัญของการปรับปรุงบ้านจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้สูงอายุเป็นหลักมากกว่าความพึงพอใจของเราเอง

          K-Expert Action
          •กำหนดงบประมาณในการปรับปรุงบ้าน และควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้
          •เริ่มปรับปรุงบ้านจากพื้นที่ที่มีการใช้งานอยู่เป็นประจำก่อน หากมีงบประมาณจำกัด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไร ไว้ปรับปรุงบ้านในยามเกษียณ โพสต์เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:11:26 1,895 อ่าน
TOP