x close

ลูกจ้างรัฐ-เอกชนเฮ ! ได้เงินทดแทนเพิ่มเป็น 70% ตั้งแต่วันแรกที่หยุดงาน

          พ.ร.บ.เงินทดแทนฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์ลูกจ้างรัฐ-เอกชน ได้รับเงินทดแทนมากขึ้น ช่วยค่ารักษาพยาบาลจนสิ้นสุดการรักษา เริ่มบังคับใช้ 11 ธันวาคม 2561  
เงินทดแทน

          วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งได้มีการปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลและขยายความคุ้มครองให้ลูกจ้าง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น และนายจ้างได้รับความเป็นธรรม 

          ทั้งนี้ ได้มีการเพิ่มอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน และค่าทำศพกรณีลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย โดยออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

          - เพิ่มอัตราค่าทดแทนกรณีต่าง ๆ จาก 60% เป็น 70% ของค่าจ้างรายเดือน

          - เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างทุพพลภาพเป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี จากเดิมไม่เกิน 15 ปี

          - เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างเสียชีวิตหรือสูญหายเป็น 10 ปี จากเดิมกำหนด 8 ปี

          - กำหนดการจ่ายค่าทดแทน 70% ของค่าจ้างรายเดือน กรณีลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน และแพทย์สั่งให้หยุดงาน ไม่สามารถมาทำงานได้ ให้ได้รับเงินชดเชยตั้งแต่วันแรกที่หยุดงาน จากเดิมจ่ายค่าทดแทนเฉพาะกรณีไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกันเกิน 3 วัน

          - เพิ่มการจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้าง ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง จากเดิมจ่ายค่าทำศพเป็นจำนวน 100 เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน

          - เพิ่มสิทธิรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยจากการทำงานให้ลูกจ้างราชการ จนสิ้นสุดการรักษาไม่ว่าค่ารักษาจะเป็นเท่าไรก็ตาม (เข้างานวันแรกก็ได้สิทธิทันที) ส่วนลูกจ้างส่วนเอกชน จะได้รับสิทธิเพิ่มค่ารักษาพยาบาลจนการรักษาสิ้นสุด จากเดิมตั้งเพดานที่ 2 ล้านบาท 

          นอกจากนี้ ในส่วนของนายจ้างก็จะได้รับประโยชน์เช่นกัน จากการปรับลดเงินเพิ่มตามกฎหมายเหลือ 2% ต่อเดือน จากเดิม 3% และกำหนดเกณฑ์การคำนวณเงินเพิ่ม กรณีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบ โดยกำหนดให้จำนวนเงินเพิ่มต้องไม่เกินจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย จากเดิมที่ไม่ได้กำหนดเพดานเงินเพิ่มไว้ 

เงินทดแทน
ภาพจาก 1000 Words / Shutterstock.com

          ขณะที่นายมนัส โกศล โฆษกกรรมาธิการ (กมธ.) เงินทดแทน กล่าวว่า พ.ร.บ. เงินทดแทนฉบับนี้ เป็นเหมือนของขวัญปีใหม่ให้แก่ลูกจ้างทั่วประเทศกว่า 10 ล้านคน โดยเฉพาะลูกจ้างราชการกว่า 1 ล้านคน ซึ่งไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์มาก่อนเลย เพราะที่ผ่านมาเคยพบว่าลูกจ้างราชการ เมื่อเจ็บป่วยจากการทำงานกลับไปใช้สิทธิบัตรทอง หรือสิทธินอกประกันสังคมแบบผิดประเภท 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
สำนักงานประกันสังคม
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลูกจ้างรัฐ-เอกชนเฮ ! ได้เงินทดแทนเพิ่มเป็น 70% ตั้งแต่วันแรกที่หยุดงาน อัปเดตล่าสุด 16 ตุลาคม 2561 เวลา 11:41:38 52,115 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP