เปรียบเทียบบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2561 เช็กเลย ! ที่ไหนให้มากกว่าใคร

          ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2561 ธนาคารไหนให้ผลตอบแทนสูงสุด มาเปรียบเทียบกันเลย

          ใครกำลังคิดจะฝากเงินบัญชีประจำกับธนาคารต่าง ๆ อยู่ แต่ไม่ทราบว่าแต่ละธนาคารให้ดอกเบี้ยเงินฝากเท่าไร กระปุกดอทคอม ได้รวบรวมข้อมูลเงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ที่คัดมาแล้วว่าให้ดอกเบี้ยสูงสุดในปี 2561 มาบอกต่อคนที่มองหาบัญชีเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ โดยเป็นข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561 มาดูกันว่า เงินฝากดอกเบี้ยสูงแบบฝากประจำมีที่ไหนบ้าง

 

1. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

          เงื่อนไข
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน : 1.75% ต่อปี
          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งต่อไป 1,000 บาท
          - หากถอนก่อนกำหนดระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย
          - เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยเงินฝาก

2. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

          เงื่อนไข
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน : 1.45% ต่อปี
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน : 1.55% ต่อปี
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน : 1.65% ต่อปี
          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท และฝากเพิ่มขั้นต่ำ 10,000 บาท
          - กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการถอนเงินก่อนครบกำหนดในช่วงระยะเวลาที่ฝากจริง
          - เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยเงินฝาก

3. ธนาคารเกียรตินาคิน

          เงื่อนไข
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน : 1.30% ต่อปี
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน : 1.40% ต่อปี
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน : 1.50% ต่อปี
          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท รับฝากครั้งต่อไป 5,000 บาท
          - กรณีถอนก่อนครบกำหนด ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
          - เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยเงินฝาก

4. ธนาคารทิสโก้

          เงื่อนไข
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน : 1.30% ต่อปี
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน : 1.40% ต่อปี
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน : 1.50% ต่อปี
          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 20,000 บาท  
          - กรณีถอนก่อน 90 วันนับจากวันฝากเงิน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
          - เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยเงินฝาก

5. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

          เงื่อนไข
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน : 1.20% ต่อปี (เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท)
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน : 1.40% ต่อปี (เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท)
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน : 1.55% ต่อปี (เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท)
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน : 1.65% ต่อปี (เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท)
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน : 1.75% ต่อปี (เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500,000 บาท)
          - หากถอนก่อนกำหนดระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย
          - เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยเงินฝาก

6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

          เงื่อนไข
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน : 1.05% ต่อปี
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน : 1.30% ต่อปี
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน : 1.55% ต่อปี
          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
          - หากถอนก่อนกำหนดระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย
          - เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยเงินฝาก

7. ธนาคารกรุงเทพ

          เงื่อนไข
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน : 1.00% ต่อปี
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน : 1.25% ต่อปี
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน : 1.50% ต่อปี
          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท
          - หากถอนก่อนกำหนดระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย
          - เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยเงินฝาก

8. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

          เงื่อนไข
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน : 1.00% ต่อปี
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน : 1.150% ต่อปี
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน : 1.50% ต่อปี
          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากครั้งต่อไป 5,000 บาท
          - หากถอนก่อนกำหนดระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย
          - เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยเงินฝาก

9. ธนาคารธนชาต

          เงื่อนไข
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน : 0.95% ต่อปี
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน : 1.15% ต่อปี
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน : 1.50% ต่อปี
          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งต่อไป 1,000 บาท
          - หากถอนก่อนกำหนดระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย
          - เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยเงินฝาก

10. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

          เงื่อนไข
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน : 0.90% ต่อปี
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน : 1.35% ต่อปี
          - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน : 1.40% ต่อปี
          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท  
          - เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยเงินฝาก


          อย่างไรก็ตาม นอกจากบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน ธนาคารต่าง ๆ ก็ยังมีบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงประเภทอื่น ๆ เช่น ฝากประจำพิเศษ 4 เดือน 5 เดือน 8 เดือน ฯลฯ ใครที่จะนำเงินไปฝากที่ไหน แนะนำให้ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่าง ๆ จากธนาคารให้ชัดเจนอีกครั้ง เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เปรียบเทียบบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2561 เช็กเลย ! ที่ไหนให้มากกว่าใคร โพสต์เมื่อ 14 กันยายน 2561 เวลา 14:57:20 35,931 อ่าน
TOP