x close

กสทช. เตรียมถกอาเซียน เก็บภาษี เฟซบุ๊ก-ยูทูบ ชี้ เงินไหลออกนอกประเทศ

         กสทช. เตรียมประชุมร่วมกับอาเซียน เก็บภาษี เฟซบุ๊ก-ยูทูบ ชี้เป็นภาษีที่รัฐจัดเก็บไม่ได้ ทำเงินไหลออกนอกประเทศ กระทบระบบเศรษฐกิจ


เก็บภาษี เฟซบุ๊ก-ยูทูบ
ภาพจาก Twinsterphoto/Shutterstock.com

         วันที่ 11 กันยายน 2561 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะประชุมร่วมกับอาเซียนในเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากธุรกิจบริการแพร่ภาพและเสียงบนอินเทอร์เน็ต (Over The Top : OTT) ในช่วงปลายปีนี้ โดยประเทศไทยจะเสนอแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน สำหรับผลกระทบต่อไทย หากพิจารณาข้อมูลของสมาคมโฆษณาทางดิจิทัลของไทย

         ซึ่งผลกระทบจาก OTT ที่แต่ละประเทศไม่สามารถจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นรายได้เข้าประเทศ จะเกิดผลกระทบต่อหลายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจทีวี จึงมีการขอความร่วมมือจากทั่วโลกให้ร่วมกันแก้ปัญหา ไม่เช่นนั้นจะส่งผลลุกลามต่อเศรษฐกิจโลก

         รายงานข่าวระบุว่า ข้อมูลของสมาคมโฆษณาทางดิจิทัลของไทย คาดว่า ปีนี้จะใช้งบประมาณโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล 14,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก และยูทูบ ขณะที่เม็ดเงินโฆษณาผ่านทีวีดิจิทัลลดลงปีละ 10% จาก 2,500 ล้านบาท ในปี 2558 เหลือ 2,000 ล้านบาท

         สำหรับเม็ดเงินโฆษณาในธุรกิจทีวีดิจิทัลนั้น รัฐสามารถจัดเก็บได้ แต่เม็ดเงินจากการโฆษณาเฟซบุ๊ก ยูทูบนั้น รัฐจัดเก็บไม่ได้ เพราะเงินออกนอกประเทศ ฉะนั้นจึงไม่ควรปล่อยให้เศรษฐกิจทั่วโลกถูกกำกับ โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกไม่กี่ราย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กสทช. เตรียมถกอาเซียน เก็บภาษี เฟซบุ๊ก-ยูทูบ ชี้ เงินไหลออกนอกประเทศ อัปเดตล่าสุด 12 กันยายน 2561 เวลา 14:37:54 4,885 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP