x close

รู้ยัง ! บริจาคน้ำท่วม ลดหย่อนภาษี 2561 ได้

          กรมสรรพากรเผย บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษี 2561 ได้ ตามจำนวนที่บริจาคจริง 
น้ำท่วม
ภาพจาก Workpoint News

          วันที่ 6 สิงหาคม 2561 กรมสรรพากร เปิดเผยว่า ผู้ที่บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จะสามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาค มาหักเป็นค่าลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้ โดยต้องเป็นการบริจาคให้แก่ส่วนราชการตามโครงการของรัฐ หรือบริจาคผ่านบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นิติบุคคลอื่นที่ได้แจ้งชื่อต่อกรมสรรพากร สำหรับหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี มีดังนี้ 


น้ำท่วม
ภาพจาก Workpoint News

          1. บุคคลธรรมดา : สามารถนำเงินบริจาคมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่าจำนวนเงินที่บริจาคจริง แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่น ๆ แล้ว ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ

          2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล : สามารถหักเป็นรายจ่ายได้เท่าจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ได้บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการศึกษา และรายจ่ายเพื่อการกีฬาแล้ว ต้องไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ

          3. ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม : จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการนำสินค้าของตนเองหรือที่ได้ซื้อมาไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
กรมสรรพากร
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้ยัง ! บริจาคน้ำท่วม ลดหย่อนภาษี 2561 ได้ อัปเดตล่าสุด 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09:58:51 5,196 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP