สนช. ผ่านร่าง พ.ร.บ.คืนสิทธิผู้ประกันตน ช่วย 9 แสนราย กลับเข้าระบบประกันสังคม

คืนสิทธิประกันสังคม

          สนช. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตน หวังช่วยผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพกว่า 9 แสนราย กลับเข้าระบบประกันสังคมอีกครั้ง  พร้อมยืนยันไม่มีการเก็บเงินย้อนหลัง  

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 มีรายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติเห็นชอบผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ... ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน จากการขาดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมติดต่อกัน 3 เดือน หรือส่งเงินไม่ครบ 9 เดือนใน 1 ปี สามารถยื่นคำขอเพื่อกลับมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้อีกครั้ง ผ่านสำนักงานประกันสังคม ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้

          โดยนายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า กฎหมายฉบับนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพเป็นผู้ประกันตน กลับเข้ารับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอีกครั้ง เพราะจากข้อมูลพบว่า มีผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพไปถึง 960,000 คน ซึ่งเมื่อกฎหมายบังคับใช้ กลุ่มดังกล่าวสามารถยื่นเรื่องกลับเข้ารับสิทธิได้ภายใน 1 ปี โดยไม่มีการเก็บเงินสมทบย้อนหลัง ให้เริ่มต้นส่งใหม่ได้เลย ส่วนเงินที่สะสมอยู่ก็สะสมต่อไป

          ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ประกันตนอายุยังไม่ถึง 55 ปี คือยังไม่ได้รับเงินส่วนนั้น ก็ให้ส่งเงินสมทบสะสมกับของเดิมต่อไป แต่ใครที่รับเงินไปแล้วก็จะเริ่มต้นนับการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ใหม่ ส่วนคนที่ขาดส่งไปในช่วงที่อายุยังไม่เกิน 60 ปี แต่ตอนนี้อายุเกินแล้ว ก็ยังสามารถกลับเข้ามาได้เหมือนกัน

          สำหรับผู้ที่ต้องการกลับเข้ามาในระบบประกันสังคม สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว ไปยื่นเรื่องได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ... ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา โดยการพิจารณาผลการอนุมัติจะใช้เวลาประมาณ 1 วัน จนถึง 1 สัปดาห์ ขึ้นอยูู่กับว่าพ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนไปนานแค่ไหน 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
สำนักงานประกันสังคม    
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สนช. ผ่านร่าง พ.ร.บ.คืนสิทธิผู้ประกันตน ช่วย 9 แสนราย กลับเข้าระบบประกันสังคม โพสต์เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:48:05 16,547 อ่าน
TOP