ไฟเขียว ! ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาท มีผลย้อนหลังถึง 1 มกราคม 2560

ประกันสุขภาพลดภาษี

          คณะรัฐมนตรี อนุมัติมาตรการทำประกันสุขภาพ หักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 1 แสนบาท

          วันที่ 19 กันยายน 2560 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการทำประกันสุขภาพ โดยให้นำเบี้ยประกันสุขภาพหักลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง วงเงินไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี และเมื่อนำไปรวมกับเบี้ยประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท

ประกันสุขภาพลดภาษี

          สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพที่จะนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้น ต้องเป็นเบี้ยประกันที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด ซึ่งเชื่อว่า มาตรการนี้จะช่วยสร้างหลักประกันสุขภาพและลดภาระในด้านค่ารักษาพยาบาลของผู้มีเงินได้ รวมทั้งยังมีส่วนในการลดภาระทางการคลังของภาครัฐในการดูแลสุขภาพของประชาชน
 
         นายกอบศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ไม่ขยายเพดานลดหย่อนภาษีให้สูงกว่า 100,000 บาทนั้น เนื่องจากกรมสรรพากร พบว่าคนส่วนใหญ่ซื้อประกันแล้วนำมาหักลดหย่อนภาษีไม่เกิน 100,000 บาท รวมทั้งต้องการช่วยลดภาระผู้มีรายได้น้อย หากซื้อเพิ่มขึ้นสูงกว่า 100,000 บาท ก็นับว่าเป็นผู้มีรายได้ปานกลางที่พออยู่ได้ จึงคงกรอบไว้เท่านี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไฟเขียว ! ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาท มีผลย้อนหลังถึง 1 มกราคม 2560 โพสต์เมื่อ 20 กันยายน 2560 เวลา 11:55:14 7,130 อ่าน
TOP