ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากกองทุนรวม ขอคืนได้ แต่ขอดีไหม ?

ภาษี

          ถ้าอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย สูงกว่าฐานภาษีที่ตัวเองต้องเสีย อย่าลืมนำเงินปันผลกองทุนรวมมารวมคำนวณกับเงินได้ เพื่อขอคืนภาษี

          หลายคนที่ลงทุนในกองทุนรวมน่าจะพอทราบว่า เงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนรวมนั้น เราสามารถเลือกให้หักหรือไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายก็ได้ คำถามที่ตามมาคือ ถ้าเราเลือกให้หักภาษี ณ ที่จ่ายไปแล้ว จำเป็นต้องนำเงินได้จำนวนนี้มาเสียภาษีอีกไหม ส่วนภาษีที่หักไปแล้วจะนำมาขอคืนดีหรือไม่ K-Expert มีคำตอบมาฝากกัน

          คำถามแรก : ต้องนำเงินได้จำนวนนี้มาเสียภาษีอีกไหม ?

          ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนรวมนั้นจัดเป็นภาษีสุดท้าย หรือ Final Tax ซึ่งเป็นภาษีที่ผู้มีเงินได้สามารถเลือกที่จะนำมารวมกับรายได้ประจำปีเพื่อคำนวณภาษี หรือไม่นำมารวม แต่ให้จบ ณ ที่จ่ายไปเลยก็ได้
 
          สำหรับเงินได้ประเภทที่เข้าข่ายใช้สิทธิ Final Tax ได้ก็มีเพียงบางประเภทเท่านั้น เช่น ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ ซึ่งกลุ่มนี้หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% หรือเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนรวม เงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรจากหุ้นสามัญ กลุ่มนี้หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% เป็นต้น

ภาษี

          คำถามถัดมา : เมื่อให้สิทธิเลือกได้ว่าจะนำมารวมหรือไม่รวมกับเงินได้อื่น ๆ แล้วเราควรนำมารวมเพื่อขอคืนภาษีดีไหม ?

          เพื่อตอบคำถามนี้ ให้ลองเช็กฐานภาษีของตัวเอง เทียบกับอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย

          ถ้าฐานภาษีตัวเองสูงกว่า แนะนำให้เลือกจบ ณ ที่จ่าย ไม่ต้องนำมารวมอีก ยกตัวอย่างเช่น ฐานภาษีตัวเองอยู่ที่อัตรา 20% ขณะที่เงินปันผลกองทุนรวมถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไป 10% แบบนี้ควรเลือกอยู่เฉย ๆ ดีกว่า เพราะถ้านำเงินปันผลมารวมกับเงินได้อื่น ๆ แทนที่จะเสียภาษีเพียง 10% ตามภาษีหัก ณ ที่จ่าย เรากลับต้องมาเสียภาษีตามฐานเงินได้ของตัวเองที่ 20%

          แต่ถ้าฐานภาษีของตัวเองน้อยกว่า แนะนำให้นำมารวมคำนวณกับเงินได้อื่นเพื่อขอคืนภาษี เช่น ฐานภาษีตัวเองอยู่ที่อัตรา 5% การนำเงินปันผลมารวมคำนวณกับเงินได้อื่นแล้วคำนวณภาษีตามฐานตัวเองที่ 5% เราจะสามารถขอคืนภาษีที่หักไว้แล้วคืนมาได้ 5% เป็นต้น
 
          ที่สำคัญ ต้องดูให้แน่ใจว่า เราได้แจ้งสถาบันการเงินให้หักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่ได้รับเงินปันผล เพราะถ้าเกิดลืมแจ้งให้หักภาษี ณ ที่จ่ายล่ะก็เราต้องนำเงินปันผลที่ได้รับมารวมคำนวณกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีตามฐานภาษีของตัวเอง
          
          สำหรับการแจ้งให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ก็สามารถระบุได้เลยตั้งแต่ตอนเปิดบัญชีกองทุนรวมครั้งแรก หรือถ้าใครใช้บริการลงทุนออนไลน์อย่าง K-Cyber Invest ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบหรือแก้ไขกันได้ด้วยตัวเองเลย เพื่อประโยชน์ของตัวเราเอง     
 
          K-Expert Action

          · เงินปันผลจากกองทุนรวม เลือกให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีกองทุนรวม
          · รวบรวมหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อใช้ในการขอคืนภาษี


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากกองทุนรวม ขอคืนได้ แต่ขอดีไหม ? โพสต์เมื่อ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:42:32 4,072 อ่าน
TOP