x close

มนุษย์เงินเดือนเตรียมเฮ ! คลัง จ่อชง ครม. ไฟเขียวกฎหมายตั้งกองทุนบำนาญ


มนุษย์เงินเดือนเตรียมเฮ ! คลัง จ่อชง ครม. ไฟเขียวกฎหมายตั้งกองทุนบำนาญ

          มนุษย์เงินเดือนเตรียมเฮ ! คลังจ่อชง ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพื่อออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ

          เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเข้าร่วมหารือกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอรายละเอียดเรื่องร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา
          โดยสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ คือ จะบังคับให้ผู้ประกอบการทุกรายตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับลูกจ้าง

          ด้านนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เป็นกฎหมายที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีเงินไว้พอใช้ในยามเกษียณ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจะบังคับกับผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 รายขึ้นไปก่อน เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยอัตราเบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ 3%

          นอกจากนี้ ยังมีรายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุถึงการกำหนดอัตราของนายจ้างและลูกจ้างจ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนว่า จะเป็นแบบขั้นบันได คือ ให้นายจ้างและลูกจ้างจ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนฝ่ายละ 3% ในช่วง 3 ปีแรก และจะเพิ่มเป็นฝ่ายละ 5% และ 7% ในปีถัดไป โดยเชื่อว่าจะไม่ส่งผลให้ลูกจ้างที่ต้องจ่ายเงินสมทบมีภาระเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2561 การลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะมีผลบังคับใช้ ทำให้มีภาระเสียภาษีน้อยลง ดังนั้น ร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ จึงถือเป็นกฎหมายสำคัญที่กระทรวงการคลังต้องการให้นำภาระภาษีที่ลดลงกลับมาเป็นเงินออม เพื่อใช้ในวัยเกษียณ

          ขณะเดียวกัน ในร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ยังยกเว้นสำหรับลูกจ้างที่รายได้ไม่ถึง 10,000 บาทต่อเดือน ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ โดยให้นายจ้างจ่ายสมทบฝ่ายเดียว เพราะถือเป็นลูกจ้างที่มีรายได้น้อย ทั้งนี้ มองว่าการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ เป็นเรื่องของนายจ้างและลูกจ้างรัฐบาลไม่เกี่ยว และคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้าไปช่วยเหลือการจ่ายสมทบของทั้งสองฝ่าย เพราะภาระการจ่ายสมทบก็นำมาเป็นรายจ่ายหักภาษีได้อยู่แล้ว

          อย่างไรก็ดี คาดว่าที่ประชุมจะพิจารณาในหลักการของ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ก่อนจะบรรจุวาระพิจารณาเห็นชอบ เนื่องจากกระทรวงการคลังและสำนักงานประกันสังคมต้องไปหารือให้ชัดเจนในส่วนของการจ่ายสมทบ เพราะสำนักงานประกันสังคมมีแผนที่จะปรับเพิ่มเงินสมทบเช่นกัน ซึ่งต้องพิจารณาให้สอดคล้องกัน เพื่อไม่ให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบกับรายได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มนุษย์เงินเดือนเตรียมเฮ ! คลัง จ่อชง ครม. ไฟเขียวกฎหมายตั้งกองทุนบำนาญ อัปเดตล่าสุด 4 ตุลาคม 2559 เวลา 11:51:48 27,618 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP