x close

ซื้อบ้านหลังแรกช่วยลดหย่อนภาษีได้ด้วย อ่านเงื่อนไขก่อนเลย

          รู้ไหมว่าการซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท สามารถลดหย่อนภาษีได้ปีละ 4% ของราคาบ้าน เป็นเวลาถึง 5 ปี
ลดหย่อนภาษี

          ข่าวดีเรื่องการลดหย่อนภาษีบ้านค่ะ ใครก็ตามที่เพิ่งซื้อบ้านไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว หรือมีแพลนกำลังจะซื้อบ้านใหม่ในปีนี้ หากไม่เคยซื้อบ้านหรือมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านมาก่อนสามารถนำเงินค่าซื้อบ้านมาลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดเงื่อนไขอย่างไรบ้างนั้น K-Expert มีข้อมูลในเรื่องนี้มาฝากค่ะ

บ้านแบบไหนลดหย่อนภาษีได้


          บ้านที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีกรณีบ้านหลังแรกได้นั้นจะต้องเป็นบ้านพร้อมที่ดิน หรือเป็นคอนโดจะเป็นมือ 1 หรือมือ 2 ก็ได้ แต่ต้องมีราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท และจะซื้อด้วยเงินสดหรือเงินผ่อนก็ได้ แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในช่วง 13 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2559 ค่ะ ดังนั้น ถ้าใครโอนกรรมสิทธิ์ไม่ทันช่วงเวลานี้ก็หมดสิทธิลดหย่อนภาษีจากบ้านหลังแรก

          ทั้งนี้รวมถึงคนที่มีที่ดินอยู่แล้วหากปลูกสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตัวเอง แม้ไม่เคยเป็นเจ้าของบ้านมาก่อนก็ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนบ้านหลังแรกได้เช่นกันค่ะ

ลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร

          ผู้ที่ซื้อบ้านหรือคอนโดโดยที่ตัวเองไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในบ้านหรืออสังหาฯ เพื่อที่อยู่อาศัยใด ๆ มาก่อนถ้ามีรายได้อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษีจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากบ้านหลังแรกได้ โดยให้นำ 20% ของราคาบ้านมาเฉลี่ยลดหย่อนภาษีได้เป็นเวลา 5 ปี หรือเท่ากับลดหย่อนภาษีได้ปีละ 4% ของราคาบ้านเป็นเวลา 5 ปีนั่นเองค่ะ

          ยกตัวอย่างเช่น ซื้อบ้านหรือคอนโดหลังแรกราคา 3 ล้านบาท จะสามารถลดหย่อนภาษีได้เป็นเวลา 5 ปีละ 120,000 บาท โดยบ้านที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในช่วง 13 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับเงินได้ของปี 2558-2562 ส่วนบ้านที่โอนกรรมสิทธิ์ในปี 2559 จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับเงินได้ของปี 2559-2563 ซึ่งตอนที่ยื่นภาษีเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนบ้านหลังแรกในรอบนี้จะกรอกเป็นค่าลด หย่อนในช่อง "เงินได้ที่จ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์" ซึ่งต่างจากมาตรการบ้านหลังแรกที่ออกมาในช่วงปี 2554-2555 ที่ตอนยื่นภาษีจะกรอกในช่อง "ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์" ค่ะ

ร่วมกันซื้อบ้าน ลดหย่อนภาษีอย่างไร

          ถ้าหลายคนซื้อบ้านหรือคอนโดร่วมกันจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ทุกคนค่ะ โดยหารเฉลี่ยเท่ากัน แต่เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 20% ของราคาบ้านหรือคอนโดนั้น เช่น ซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท โดยกู้ร่วมกัน 3 คน จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากบ้านหลังแรกได้คนละ 40,000 บาทต่อปี รวมกันแล้วอยู่ที่ 120,000 บาทต่อปี เมื่อนับรวม 5 ปี จะไม่เกิน 20% ของราคาบ้าน 3 ล้านบาทค่ะ

          ในกรณีที่สามีภรรยากู้ซื้อบ้านร่วมกัน การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากบ้านหลังแรกจะต้องดูรายได้ของแต่ละฝ่ายด้วย ถ้าสามีหรือภรรยามีรายได้แค่ฝ่ายเดียว ฝ่ายที่มีรายได้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน แต่ถ้ามีรายได้ทั้ง 2 ฝ่าย การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต้องดูว่าสามีภรรยายื่นภาษีแบบไหน

          - ถ้าต่างฝ่ายต่างแยกยื่นรายได้ของตัวเอง หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นเฉพาะเงินเดือน (รายได้ตามมาตรา 40 (1)) แล้วนำรายได้อื่นไปยื่นรวมกับอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ละฝ่ายจะใช้สิทธิลดหย่อนได้คนละครึ่ง เช่น สามีภรรยาซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาทร่วมกัน จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้คนละ 60,000 บาทต่อปีค่ะ

          - ถ้าสามีภรรยายื่นภาษีร่วมกัน ให้ฝ่ายที่ยื่นแบบได้ใช้สิทธิลดหย่อนบ้านหลังแรกของตนเอง และใช้สิทธิในส่วนของสามีหรือภรรยาด้วยค่ะ เช่น สามีภรรยาซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาทร่วมกัน ผู้ที่ยื่นแบบจะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้รวมเท่ากับ 120,000 บาทต่อปีค่ะ

ลดหย่อนภาษี

ใช้หลักฐานอะไรบ้างในการลดหย่อนภาษี

          ผู้ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกต้องเตรียมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการยื่นภาษีดังนี้ค่ะ

          - 1. หนังสือรับรองจำนวนเงินที่ชำระค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ (สามารถดูแบบฟอร์มของกรมสรรพากร)
          - 2. หนังสือรับรองการซื้ออสังหาริมทรัพย์ว่าเป็นที่อยู่อาศัยหลังแรก (สามารถดูแบบฟอร์มของกรมสรรพากร)
          - 3. สำเนาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
          - 4. สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน (กรณีขอสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน)

อยากขายบ้านที่ใช้สิทธิบ้านหลังแรกทำได้หรือไม่

          สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิลดหย่อนบ้านหลังแรกจะต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้าน ที่ซื้อไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ถึงจะขายบ้านได้โดยไม่ผิดเงื่อนไขค่ะ แต่ถ้าใครขายบ้านก่อนถือครองครบ 5 ปี จะทำให้หมดสิทธิลดหย่อนบ้านหลังแรกแถมยังต้องคืนภาษีที่ได้ลดหย่อนจากบ้านหลังแรก พร้อมเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนของจำนวนเงินภาษีที่ได้ลดหย่อนไปนับตั้งแต่เดือนเมษายนของปีที่ผู้ซื้อบ้านยื่นขอลดหย่อนภาษีจนถึงเดือนที่มีการยื่นคืนเงินภาษีค่ะ

          ดังนั้นใครที่รู้ว่าตัวเองเข้าเงื่อนไขบ้านหลังแรกก็อย่าลืมใช้สิทธิลดหย่อนกันให้เต็มที่นะคะ และเมื่อตัดสินใจซื้อบ้านไปแล้ว นอกจากต้องกันเงินไว้เป็นค่าผ่อนบ้านในแต่ละเดือน ยังต้องกันเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะตามมาด้วย ไม่ว่าจะเป็น ค่าประกัน ค่าส่วนกลาง หรือค่าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งซ่อมแซมบ้าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเงินตามมานั่นเองค่ะ

K-Expert Action

          - เตรียมหลักฐานให้ครบสำหรับการยื่นภาษีเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนบ้านหลังแรก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ซื้อบ้านหลังแรกช่วยลดหย่อนภาษีได้ด้วย อ่านเงื่อนไขก่อนเลย อัปเดตล่าสุด 27 กันยายน 2561 เวลา 11:59:11 48,130 อ่าน
TOP