x close

อยากซื้อกองทุนรวม ต้องเริ่มอย่างไร

วิธีเลือกซื้อกองทุนรวม

          กองทุนรวมคืออะไร แนะนำวิธีเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายเหมาะกับตัวเราและเป้าหมายที่ต้องการ

          ทุกคนคงรู้ดีว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเงินฝากต่ำมาก ทำให้ใครหลายคนมองหาตัวช่วยที่จะทำให้เงินเก็บที่มีอยู่งอกเงยได้มากขึ้นซึ่งกองทุนรวมถือเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับเงินลงทุนของเราได้ หากใครยังไม่เคยลงทุนในกองทุนรวมมาก่อน หรือยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นลงทุนกองทุนรวมอย่างไรดี K-Expert มีคำแนะนำในเรื่องนี้มาฝากค่ะ

กองทุนรวมคืออะไร

          ก่อนอื่นขอแนะนำกองทุนรวมให้รู้จักกันก่อนค่ะ กองทุนรวมเป็นการนำเงินของนักลงทุนหลาย ๆ คนมารวมกัน แล้วนำไปลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนต่าง ๆ เช่น หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ ทองคำ ตามนโยบายที่กองทุนระบุไว้ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมเงินลงทุนของเรา และมีผู้จัดการกองทุนซึ่งมีความรู้และประสบการณ์มาบริหารเงินให้ จึงอุ่นใจได้ว่ามีมืออาชีพเป็นผู้ดูแลเงินให้กับเรา

          และแม้ว่ากองทุนรวมจะมีผู้จัดการกองทุนช่วยบริหารเงินให้เรา ก็ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยง และได้รับผลตอบแทนสูงเสมอไป เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับจากกองทุนรวมขึ้นอยู่กับว่า เราเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเป็นอย่างไร ถ้าเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น หากตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี แต่หากตลาดหุ้นปรับตัวลง กองทุนรวมก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับลดลงได้ค่ะ และถ้าเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ผลตอบแทนอาจไม่สูงมากเท่าหุ้น แต่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยกว่าค่ะ

กองทุนรวมแบบไหนที่เหมาะกับเรา

          หากสงสัยว่ากองทุนรวมแบบไหนที่เหมาะกับเรา การทำแบบประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้เรารู้คำตอบค่ะ เพราะทำให้เรารู้ว่าเราสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหน และกองทุนรวมประเภทไหนที่เหมาะกับเรามากที่สุด เช่น หากรับความเสี่ยงได้ต่ำ จะเหมาะกับกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนในเงินฝาก พันธบัตร และหุ้นกู้ แต่หากรับความเสี่ยงได้สูง จะเหมาะกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นค่ะ ซึ่งแบบประเมินความเสี่ยงนี้ เราสามารถทำได้ที่ธนาคารต่าง ๆ หรือที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ค่ะ

วิธีเลือกซื้อกองทุนรวม

อยากซื้อกองทุนรวม ต้องทำอย่างไร

          การซื้อกองทุนรวมไม่ใช่เรื่องยาก เมื่อเราเลือกกองทุนรวมที่จะลงทุนแล้ว ก่อนอื่นต้องไปเปิดบัญชีกองทุนรวม โดยนำเงินสด บัตรประชาชน และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปที่ธนาคาร หรือ บลจ. ที่เราสนใจซื้อกองทุนรวมค่ะ ซึ่งตอนที่เราเปิดบัญชี เราสามารถเลือกได้ว่า เงินปันผลที่เราได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมจะให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% เลยหรือไม่ แนะนำว่าให้เลือกหักภาษี ณ ที่จ่ายไปเลยดีกว่าค่ะ เพราะหากไม่เลือกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตอนยื่นภาษีเราต้องนำเงินปันผลที่ได้รับมารวมเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) ในแบบ ภ.ง.ด. 90 แล้วคำนวณภาษีตามฐานภาษีของเราค่ะ

          เมื่อทำรายการซื้อกองทุนรวมเรียบร้อยแล้ว เราจะได้รับสมุดกองทุนหรือสำเนาคำสั่งซื้อจากธนาคาร หรือ บลจ. ซึ่งบาง บลจ. จะไม่มีสมุดกองทุนให้ แต่จะจัดส่งใบยืนยันคำสั่งซื้อกองทุนรวมให้เราทางไปรษณีย์ในภายหลัง ส่วนคนที่ได้รับสมุดกองทุน ในวันที่ซื้อกองทุนรวม สมุดกองทุนจะแสดงจำนวนเงินที่เราซื้อกองทุน ส่วนราคา NAV หรือราคาของกองทุนรวมที่เราซื้อนั้นจะแสดงให้เห็นในวันทำการถัดมา ซึ่งเราสามารถนำสมุดไปอัพเดทที่ธนาคาร เพื่อทราบราคา NAV ที่ซื้อได้ค่ะ

          การลงทุนในกองทุนรวมที่แนะนำข้างต้น แม้ว่าเราจะลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำ ก็ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง ดังนั้น ก่อนลงทุนควรศึกษาก่อนว่า ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราจะลงทุนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร มีความเสี่ยงที่เราจะไม่ได้รับเงินต้นคืนมามากน้อยแค่ไหน เพื่อให้เกิดความสบายใจว่า เมื่อตัดสินใจลงทุนไปแล้ว เราจะสามารถรับผลที่เกิดขึ้นจากการลงทุนได้ค่ะ

K-Expert Action

         ศึกษานโยบายของกองทุนรวมที่สนใจก่อนตัดสินใจลงทุน
         ติดตามผลการดำเนินงาน และเหตุการณ์ที่อาจกระทบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอย่างสม่ำเสมอ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อยากซื้อกองทุนรวม ต้องเริ่มอย่างไร อัปเดตล่าสุด 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:01:02 12,248 อ่าน
TOP