x close

เปิดเงื่อนไข ช้อปปิ้งคืนภาษี รัฐจัดหนักกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี 58
ช้อปปิ้งคืนภาษี

          นับเป็นข่าวฮือฮาส่งท้ายปีกันทีเดียว สำหรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงท้ายปี 2558 ของกระทรวงการคลัง ที่เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการในระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 310 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558

          อย่างไรก็ตาม หลายคนคงเกิดความสงสัยว่า การซื้อสินค้าและบริการในรูปแบบใดบ้างที่จะเข้าข่าย นำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ รวมทั้งมีเงื่อนไข และใช้เอกสารใดบ้างในการยื่นขอลดหย่อน ในวันนี้ "กระปุกดอทคอม" ก็ได้รวมคำถามประเด็นหลัก ๆ ที่ทุกคนอยากรู้มาไว้แล้ว ณ ที่นี้

1. นโยบายนี้ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างไร

          มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่ช้อปสินค้าและบริการระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 เป็นนโยบายที่มุ่งจูงใจให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้น ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนภาคสินค้าและบริการต่าง ๆ อาทิ โรงแรม รีสอร์ท อาหาร ตลอดจนของใช้ต่าง ๆ ถือเป็นของขวัญจากรัฐบาลที่มอบให้ ในช่วงเวลาที่ประชาชนมีความต้องการอยากใช้จ่ายสู่งอยู่แล้วช่วงส่งท้ายปี

2. เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ดังกล่าว

          ผู้ซื้อสินค้าและบริการเป็นบุคคลธรรมดา ไม่รวมคณะบุคคล
          ซื้อสินค้าและชำระค่าบริการ ระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558
          ซื้อสินค้าและบริการในประเทศ จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
           สินค้าหรือบริการนั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7%
           กรณีสินค้าหรือบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถนํามาหักลดหย่อนได้ 
          ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท
           ได้รับเงินคืนตามฐานภาษีเงินได้ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากร ไม่ได้คืนเท่ากับราคาสินค้าที่ซื้อ
          ต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ตาม ม.86/4 แห่ง ป.รัษฎากร
          ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2558
           มาตรการนี้ ใช้ได้กับบุคคลธรรมดาที่เคยมีการจ่ายภาษีเดิมอยู่แล้วเท่านั้น

3. ซื้ออะไร ใช้บริการอะไร เข้าข่ายได้เคลมคืนภาษี

ช้อปปิ้งคืนภาษี

          ตัวอย่างสินค้าที่ยกเว้นภาษีได้

          สินค้าภายในห้างสรรพสินค้า
          เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สินค้าเสริมความงาม
          ยารักษาโรค อาหารเสริม
          อุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน
           บริการต่าง ๆ อาทิ นวดหน้า สปา
           ศัลยกรรม
           อาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
           ซ่อมรถ (ชำระค่าซ่อมภายใน 25-31 ธันวาคม 2558 และซ่อมเสร็จก่อน 31 ธันวาคม 2558)
           ทองรูปพรรณ (ลดหย่อนได้เฉพาะค่ากำเหน็จ)
           ทัวร์ในประเทศ (ซื้อและท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558)

          สินค้าที่ยกเว้นภาษีไม่ได้

          เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์
           ยาสูบ บุหรี่
          น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
           รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
           ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ 
           ค่ารักษาพยาบาล 
           ทองคำแท่ง 
           ผัก ผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป 
           เนื้อหมู ไก่ ปลา 
           หนังสือ นิตยสาร ตำราเรียน 
           สินค้า Duty free 
           ประกันชีวิต ประกันรถยนต์ 
           บัตรของขวัญ (Gift Voucher)  
           ทัวร์ไปต่างประเทศ 

4. ขอยื่นลดหย่อน ใช้หลักฐานอะไร

          ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ตาม ม.86/4 แห่ง ป.รัษฎากร จากร้านที่ซื้อสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะต้องมีการระบุชื่อ-ที่อยู่ปัจจุบัน เลขผู้เสียภาษีอากรของผู้ค้า แและต้องระบุ ราคา วันที่ซื้อ ชื่อบริษัทห้างร้าน โดยต้องแยกราคา สินค้า ภาษี ราคารวมสินค้าและภาษี ให้ชัดเจน

ช้อปปิ้งคืนภาษี
ภาพจาก Tooykrub/Shutterstock.com

5. ได้ภาษีคืนเท่าไร จากการหักค่าลดหย่อน 15,000 บาท6. ช้อปปิ้ง-เที่ยวในประเทศ ลดหย่อนได้รวม 30,000 บาท

          นอกจากมาตรการยกเว้นภาษี สำหรับการช้อปและใช้บริการในช่วงท้ายปี 25-31 ธันวาคม 2558 ไม่เกิน 15,000 บาท ก่อนหน้านี้รัฐบาลยังมีมาตรการยกเว้นภาษี สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโรงแรมและที่พักภายในประเทศ ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2557-31 ธันวาคม 2558 ตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15,000 บาท  ดังนั้นจึงนับได้ว่าประชาชนที่ท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยในช่วงสิ้นปีนี้ ได้รับประโยชน์จากทั้ง 2 มาตรการ ลดหย่อนภาษีรวมไม่เกิน 30,000 บาทเลยทีเดียว
***หมายเหตุ : อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 12.20 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

       www.rd.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดเงื่อนไข ช้อปปิ้งคืนภาษี รัฐจัดหนักกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี 58 อัปเดตล่าสุด 25 ธันวาคม 2558 เวลา 15:03:35 142,969 อ่าน
TOP