x close

เงื่อนไขดี ๆ เมื่อคิดรีไฟแนนซ์บ้าน ลดภาระดอกเบี้ย

เงื่อนไขดี ๆ เมื่อคิดรีไฟแนนซ์บ้าน ลดภาระดอกเบี้ย

        เลือกเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาวงเงินกู้ใหม่จากการรีไฟแนนซ์ให้เหมาะสมตามความจำเป็น ก็ช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากการผ่อนบ้านได้อีกไม่น้อย

        เมื่อกู้ซื้อบ้าน จะเห็นว่าในช่วงแรกของการผ่อนบ้าน ธนาคารมักให้อัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยโปรโมชันเพื่อจูงใจให้เราตัดสินใจกู้ซื้อบ้านกับธนาคาร แต่เมื่อผ่อนบ้านไปสักระยะหนึ่งซึ่งผ่านพ้นช่วงอัตราดอกเบี้ยโปรโมชันไปแล้ว เชื่อว่าหลายคนอยากจะรีไฟแนนซ์ไปธนาคารใหม่เพื่อหาอัตราดอกเบี้ยบ้านที่ถูกกว่า รู้หรือไม่ว่านอกจากการรีไฟแนนซ์จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยบ้านลงแล้ว เรายังสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางอย่างเพื่อให้เป็นประโยชน์กับเรามากขึ้น ซึ่งมีเรื่องอะไรบ้างนั้น K-Expert มีคำแนะนำดี ๆ มาฝากดังนี้ค่ะ

1. เพิ่มผู้กู้ สร้างความสามารถในการชำระหนี้

        หากมีความจำเป็นต้องขอสินเชื่อเพิ่ม เช่น จำเป็นต้องกู้ซื้อรถยนต์ไปใช้ในการทำงาน หรือต้องการกู้เงินไปศึกษาต่อ แต่ความสามารถในการชำระหนี้มีไม่เพียงพอเพราะติดภาระผ่อนบ้านอยู่ การรีไฟแนนซ์สามารถเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ได้ด้วยการเพิ่มผู้กู้ที่เป็นเครือญาติค่ะ ซึ่งหลังจากที่เรารีไฟแนนซ์โดยเปลี่ยนจากการกู้คนเดียวเป็นการกู้ร่วมแล้ว ในการขอสินเชื่อครั้งต่อไป ภาระผ่อนที่ธนาคารนำไปพิจารณาก็จะหารตามจำนวนผู้กู้ร่วมแทนที่จะคิดภาระเราเต็มจำนวนค่ะ

        ทั้งนี้ แม้ว่าการกู้ร่วมจะช่วยให้เรามีโอกาสขอสินเชื่อใหม่ผ่านได้ แต่ควรให้ความสำคัญกับการผ่อนชำระหนี้ด้วยว่า มีรายได้เพียงพอสำหรับการชำระหนี้หรือไม่ ในกรณีที่เราต้องเป็นผู้ชำระหนี้เพียงคนเดียวอาจส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาทางการเงินได้หากมีรายได้ตามที่แจ้งไว้กับธนาคารเท่านั้น แต่ถ้ามีรายได้อื่น ๆ ที่ธนาคารไม่ได้นำมารวม เช่น รายได้จากอาชีพเสริมก็จะช่วยให้เรามีรายได้เพิ่ม สามารถนำมาชำระหนี้ได้เป็นปกติ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการผ่อนชำระหนี้ แนะนำว่าควรมีภาระผ่อนหนี้ต่อเดือนไม่เกิน 30% ของรายได้ค่ะ เช่น รายได้เดือนละ 40,000 บาท ควรมีภาระผ่อนหนี้ต่อเดือนไม่เกิน 12,000 บาท

2. เพิ่มระยะเวลาผ่อน ลดภาระค่าใช้จ่าย

        สำหรับใครที่ทำสัญญาวงเงินกู้กับธนาคารเดิมไว้ โดยเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระสั้นกว่าที่ธนาคารกำหนด เช่น มีสิทธิ์ที่จะกู้บ้านได้สูงสุด 30 ปี แต่เลือกกู้เพียงแค่ 15 ปีเท่านั้น ทำให้ยอดผ่อนชำระต่อเดือนค่อนข้างสูง หากต่อมามีภาระค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นทำให้ไม่สามารถผ่อนบ้านได้ตามปกติ การรีไฟแนนซ์สามารถยืดระยะเวลาการผ่อนครั้งใหม่ให้ผ่อนได้ยาวขึ้นซึ่งจะทำให้ค่าผ่อนต่อเดือนลดลง โดยระยะเวลาผ่อนที่เลือกใหม่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งใหม่กำหนดไว้ด้วย

        อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่า การผ่อนชำระด้วยจำนวนเงินที่น้อยลงจะส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายโดยรวมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่อนระยะสั้นด้วยจำนวนเงินที่มากกว่าค่ะ

เงื่อนไขดี ๆ เมื่อคิดรีไฟแนนซ์บ้าน ลดภาระดอกเบี้ย

3. เพิ่มวงเงิน มีเงินไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น

        วงเงินกู้ของการรีไฟแนนซ์ไม่จำเป็นต้องเท่ากับภาระหนี้คงเหลือจากธนาคารเดิมเสมอไปค่ะ หากใครกำลังคิดจะรีไฟแนนซ์และมีความจำเป็นต้องใช้เงิน เช่น เอาเงินไปซ่อมแซมบ้านก็สามารถขอวงเงินเพิ่มให้สูงกว่าภาระหนี้คงเหลือได้ ซึ่งวงเงินทั้งหมดจะต้องไม่เกินมูลค่าหลักประกันตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ค่ะ

        เช่น วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน หรือบางธนาคารอาจกำหนดเงื่อนไขการเพิ่มวงเงิน เช่น สามารถขอเพิ่มได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็นต้นค่ะ แต่ในการขอวงเงินเพิ่มนั้น ธนาคารจะพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ประกอบด้วยค่ะว่า เมื่อเปรียบเทียบรายได้กับภาระหนี้แล้วสามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้หรือไม่

        ดังนั้น หากใครสนใจรีไฟแนนซ์และเลือกเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากสัญญาวงเงินกู้เดิม แนะนำให้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ โดยเลือกให้เหมาะสมกับความจำเป็นของเรามากที่สุด และดูกำลังความสามารถในการผ่อนชำระของเราประกอบด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการรีไฟแนนซ์และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดค่ะ

        ติดตามบทความที่เกี่ยวข้องกับ "เงื่อนไขดี ๆ เมื่อคิดรีไฟแนนซ์" ได้ที่ www.askKBank.com/K-Expert หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาวางแผนเพิ่มเติมสามารถปรึกษากับ K-Expert ธนาคารกสิกรไทยได้ที่ K-Expert@kasikornbank.com   

K-Expert Action

        เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับก่อนตัดสินใจรีไฟแนนซ์
        ตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญาวงเงินกู้เดิมเกี่ยวกับค่าปรับระยะเวลา ก่อนตัดสินใจรีไฟแนนซ์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เงื่อนไขดี ๆ เมื่อคิดรีไฟแนนซ์บ้าน ลดภาระดอกเบี้ย อัปเดตล่าสุด 26 กันยายน 2560 เวลา 11:10:30 3,276 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP