x close

กองทุนการออมแห่งชาติ VS กองทุนประกันสังคม มาตรา 40 เทียบชัด ๆ กองทุนไหนให้มากกว่า

           กองทุนการออมแห่งชาติกับกองทุนประกันสังคม ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กองทุนไหนให้สิทธิประโยชน์และเงินบำนาญที่คุ้มค่ามากกว่ากัน วันนี้เรามีคำตอบ
           มีหลายคนสงสัยว่าสิทธิประโยชน์ของกองทุนการออมแห่งชาติเมื่อเปรียบเทียบกับ กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แล้ว กองทุนไหนให้สิทธิประโยชน์ดีกว่ากัน รวมถึงอาจจะอยากทราบว่าแต่ละกองทุนต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเท่าไร รัฐสมทบมากน้อยแค่ไหน รวมทั้งกองทุนไหนให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากเรื่องของเงินสมทบดีกว่ากัน วันนี้เราจะไปเจาะลึกถึงรายละเอียดของแต่ละกองทุนกันครับ

กองทุนการออมแห่งชาติ VS กองทุนประกันสังคม มาตรา 40 เทียบชัด ๆ กองทุนไหนให้มากกว่า

เราไปเริ่มกันที่กองทุนประกันสังคมกันก่อนเลย

           ในที่นี้จะขอกล่าวถึงกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 นะครับ เนื่องจากผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (มีนายจ้าง) และ 39 (เคยทำงานในระบบ ต่อมาลาออก และยังส่งเงินประกันสังคมด้วยตัวเอง) นั้นอยู่ในระบบประกันสังคมที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมใน กรณีชราภาพ (บำเหน็จ, บำนาญ) อยู่แล้ว

           กองทุนประกันสังคมมาตรา 40 เปิดโอกาสสำหรับบุคคลที่อายุ 15-60 ปี ที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนโดยสมัครใจ มาตรา 39 รวมถึงไม่เป็นข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม ได้เป็นผู้ประกันตนอิสระ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

กองทุนประกันสังคม

           จะเห็นได้ว่าในสิทธิประโยชน์ในกองทุนประกันสังคมข้อที่ 4 และ 5 ครอบคลุมถึงสิทธิทางการแพทย์ด้วย ซึ่งในกองทุนการออมแห่งชาติไม่ได้มีในจุดนี้  

           คราวนี้เราลองมาเปรียบเทียบเฉพาะสิทธิประโยชน์เงินบำนาญกันว่า กองทุนไหนเมื่อถึงวัยเกษียณแล้วจะให้เยอะกว่ากัน

ในส่วนของกองทุนการออมแห่งชาติ

กองทุนการออมแห่งชาติ

           เพื่อให้เห็นภาพชัดและเปรียบเทียบในเงื่อนไขที่เท่ากัน เราจึงสมมติว่าเราสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติตอนอายุ 25 ปี และจ่ายเงินสะสมทุกเดือน เดือนละเท่ากันที่ 100 บาท ไปจนถึงอายุ 60 ปี เมื่อเกษียณสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติจะได้รับเงินบำนาญประมาณ 954 บาทต่อเดือนไปตลอดชีวิต

           ในส่วนของกองทุนประกันสังคม ผู้ที่จะได้รับเงินบำนาญชราภาพขั้นต่ำเดือนละ 600 บาทตลอดชีวิตนั้น จะต้องจ่ายเงินสมทบครบหลักเกณฑ์ที่จะรับเงินบำนาญ (ขั้นต่ำ) หรือจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 420 เดือน (35 ปี)

           ดังนั้นสมมติว่า เราสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยอิสระตามมาตรา 40 ตอนอายุ 25 ปี โดยเลือกจ่ายเงินสมทบทางเลือกที่ 3 เดือนละ 100 บาท ไปจนถึงอายุ 60 ปี เราก็จะได้รับเฉพาะเงินบำนาญชราภาพขั้นต่ำเดือนละ 600 บาทไปตลอดชีวิต แต่ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งก็เท่ากับกรณีกองทุนการออมแห่งชาติ
  
           จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วในแง่ของจำนวนเงินบำนาญที่จะได้รับตอนเกษียณ ในส่วนของกองทุนการออมแห่งชาติได้มากกว่าพอสมควร ดังนั้นถ้าอยากได้รับสวัสดิการอื่น ๆ ของทางประกันสังคมในขณะที่ก็เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติด้วย ก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยอิสระตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 เพียงเท่านี้เราก็จะได้ทั้งเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ และอื่น ๆ ซึ่งตรงนี้จะคุ้มกว่าการเลือกเป็นสมาชิกแค่เพียงกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

                   
           ถ้าหากใครยังคงลังเลว่าอยากจะได้ทั้งเงินสมทบที่มากกว่าและได้รับความคุ้มครองในกรณีเจ็บป่วยด้วยแล้วนั้นจะต้องทำอย่างไร กระปุกดอทคอมได้สรุปทางเลือกสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกของ ทั้ง 2 กองทุนมาฝากกันครับ

           - ถ้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติได้เลยเพราะไม่ขัดกับเงื่อนไขของ กอช. ซึ่งนอกจากสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนประกันสังคมแล้ว (สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณีคือ กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต) ก็ยังจะได้รับเงินบำนาญจากกองทุนการออมแห่งชาติอีกด้วย

           - ถ้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 แล้วอยากสมัครกองทุนการออมด้วย ก็ต้องย้ายมาสมัครทางเลือกที่ 1 ตามเงื่อนไขที่ กอช. ระบุไว้ เนื่องจากสมาชิกกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 อยู่ในระบบบำเหน็จซึ่งขัดกับเงื่อนไขที่ กอช. ระบุไว้ ซึ่งหลังจากย้ายไปอยู่ทางเลือกที่ 1 แล้ว สมาชิกก็จะได้รับความคุ้มครองและเงินบำนาญเหมือนกับทางเลือกที่ 1

           - ถ้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 แนะนำให้โอนไปกองทุนการออมแห่งชาติจะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ามากกว่า เพราะถ้าหากเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมทางเลือกที่ 3 จะได้รับเงินบำนาญเพียงอย่างเดียวเช่นกันกับ กอช. แต่ถ้าพิจารณาจากจำนวนเงินบำนาญที่จะได้รับจะเห็นว่าเงินบำนาญของ กอช. ได้มากกว่า
           
           - ถ้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 4 ในทางเลือกนี้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จะคล้ายกับการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมทางเลือกที่ 1 แล้วสมัครเป็นสมาชิก กอช. ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากความคุ้มค่า กอช. ก็มาวินครับ

           - ถ้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 5 ในทางเลือกนี้จะมีส่วนที่พิเศษขึ้นมาก็คือสมาชิกกองทุนประกันสังคมจะสามารถ เลือกได้ว่าจะรับเป็นเงินบำเหน็จหรือบำนาญ  ซึ่งก็ต้องขอบอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลว่ามีจุด ประสงค์การใช้จ่ายแบบใด ถ้าอยากได้เป็นเงินก้อนและได้รับความคุ้มครองก็เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม ต่อไป แต่ถ้าหากอยากได้ทั้งความคุ้มครองและบำนาญที่คุ้มค่าก็แนะนำว่าให้ย้ายไปทาง เลือกที่ 1 แล้วสมัครเป็นสมาชิก กอช. จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่าครับ

ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทางเลือกของการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมมาตรา 40

การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล

           - เมื่อเป็นผู้ประกันตนแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล ที่อยู่ที่ติดต่อ ขอเปลี่ยนทางเลือกจ่ายเงินสมทบ หรือแจ้งความไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนต่อไป (ลาออก) เป็นต้น ให้แจ้งต่อสำนักงานประกันสังคม

           - กรณีขอเปลี่ยนทางเลือกจ่ายเงินสมทบจะทำได้ปีละ 1 ครั้ง โดยเมื่อยื่นขอเปลี่ยนแปลงทางเลือกแล้วจะมีผลในเดือนถัดไป

           ชีวิตในวัยเกษียณใคร ๆ ก็ต้องการที่จะพักผ่อนและใช้เงินที่หามาทั้งชีวิตในการแสวงหาความสุขให้ตนเอง ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีทางเลือกมากมายให้ผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณ ได้มีกินมีใช้ ไม่ต้องลำบากสังขารหาเงินอีกต่อไป หนึ่งในนั้นก็คือการออมเงิน ซึ่งการออมเงินก็ไม่ได้มีเพียงแค่ฝากเงินกับธนาคารเท่านั้น แต่ยังมีทางเลือกเพิ่มเข้ามาอีกนั่นก็คือ กองทุนการออมแห่งชาติ และกองทุนประกันสังคม ที่ทางกระปุกดอทคอมได้เปรียบเทียบให้เห็นกันไปแล้วว่าเลือกเป็นสมาชิกกับกอง ทุนใดคุ้มค่ามากกว่ากัน

            * หมายเหตุ ทั้งนี้จำนวนเงินบำนาญที่อยู่ในบทความเป็นเพียงการประมาณเท่านั้น เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ตัวเลขดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงได้


ขอขอบคุณข้อมูลจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กองทุนการออมแห่งชาติ VS กองทุนประกันสังคม มาตรา 40 เทียบชัด ๆ กองทุนไหนให้มากกว่า อัปเดตล่าสุด 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:48:51 66,794 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP