"สินเชื่อบ้าน 2558" คนฝันอยากมีบ้านเช็กด่วน


 

          สินเชื่อบ้าน 2558 ธนาคารไหนที่ใช่สำหรับคุณ เรานำมาเสิร์ฟให้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ฝันอยากมีบ้านกันแล้ว

          ใครที่ฝันอยากมีบ้าน การขอสินเชื่อกับธนาคารเพื่อนำเงินไปเติมเต็มความฝันเป็นเรื่องที่หลายคนนิยมทำในปัจจุบัน แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ทำให้ผู้ที่คิดจะซื้อบ้านต้องพิจารณาไตร่ตรองให้ละเอียดถี่ถ้วนกว่าเมื่อก่อน เพราะเงินที่จะนำไปซื้อบ้านก็ไม่ใช่จำนวนน้อย ๆ และการกู้เงินมาซื้อบ้านอาจทำให้เราเป็นหนี้ไปอีกกว่า 30 ปี

          วันนี้กระปุกดอทคอมขอนำเสนอรายละเอียดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละธนาคารโดยข้อมูลที่นำมานี้เป็นข้อมูลที่อัพเดท ณ เดือนสิงหาคม 2558 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนที่คิดจะซื้อบ้านจะได้ตัดสินใจถูกว่าเราควรจะไปขอสินเชื่อกับธนาคารไหนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับตัวเราและครอบครัวมากที่สุด

 สินเชื่อบ้าน ธอส.

รายละเอียดเงินกู้สำหรับผู้ซื้อบ้านทั่วไป

วงเงินกู้

           ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 85% ของราคาประเมินและไม่เกิน 85% ของราคาซื้อ-ขาย

           กรณีซื้ออาคารพาณิชย์ ให้กู้ได้ไม่เกิน 75% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 75% ของราคาซื้อ-ขาย

           กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ หรือไม่เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ) หรือไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิและหากผู้กู้ใช้สิทธิสวัสดิการวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของเงินเดือนสุทธิ

ระยะเวลาผ่อนชำระ

           ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี

           อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย

กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ไม่เกิน 2 คูหา ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ ดังนี้

           กรณีกู้รายย่อย

                ปีที่ 1 เท่ากับ MRR – 2.00

                ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR – 0.50

           กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR – 1.00 ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์เกิน 2 คูหา (หากเปิดทะลุถึงกันนับเป็น 1 คูหา)

           กรณีกู้รายย่อย เท่ากับ MLR ตลอดอายุสัญญา

           กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

          *ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร เป็นอัตราดอกเบี้ยที่อิงกับอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานตาม MRR, MLR และ MOR ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2558

          MRR อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี 6.75%

          MLR อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา 6.65%

          MOR อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี 7.25%
 
          ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ที่ อัตราดอกเบี้ย ธอส. 

          ล่าสุดกับโครงการสานรักเพื่อความมั่นคงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 3.5%


          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อบ้านกรุงไทย

รายละเอียดสินเชื่อบ้านกรุงไทย...ผ่อนสบาย

วงเงินกู้

          ในกรณีที่ราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท  ให้กู้ยืมได้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขายจริง หรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ยกเว้นอาคารชุดให้กู้ยืมได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายจริงหรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ระยะเวลาผ่อนชำระ

           ไม่เกิน 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 
*ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยตามธนาคาร ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558  MRR เท่ากับ 7.875% ต่อปี ดูอัตรา MRR ปัจจุบันของธนาคารกรุงไทยได้ที่ อัตราดอกเบี้ย KTB

          หมายเหตุ ผู้กู้จะต้องยื่นคำขอสินเชื่อภายในเดือนธันวาคม 2558

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย
 

  สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน

รายละเอียดสินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน

วงเงินกู้

           กรณีที่ดินพร้อมอาคาร/ห้องชุด ให้กู้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ของธนาคาร (กรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ของธนาคาร)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

           กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยและกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตไม่เกิน 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย

          แบบที่ 1

          อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1.25 ต่อปี ในปีที่ 1

          อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR - 2.00 ต่อปี ในปีที่ 2

          อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR - 0.75 ต่อปี ในปีที่ 3 เป็นต้นไป

          (จนครบกำหนดสัญญากู้เงิน)

          แบบที่ 2

          อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4.50 ต่อปี ในปีที่ 1-3

          อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR - 0.75 ต่อปี ในปีที่ 4 เป็นต้นไป
          
          (จนครบกำหนดสัญญากู้เงิน)

 
          กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (เฉพาะปีแรก)

          อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบที่ 1 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี

          อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบที่ 2 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี

          (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

          หมายเหตุ : MRR ปัจจุบันของธนาคารออมสินอยู่ที่ร้อยละ 7.475 ต่อปี ดูอัตรา MRR ปัจจุบันของธนาคารออมสินได้ที่ อัตราดอกเบี้ยธนาคารออมสิน 

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน

 
 สินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์

รายละเอียดสินเชื่อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย (SCB New Loan)

วงเงินกู้

           วงเงินกู้สูงสุด 100%ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

           ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระ รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี หรือ 70 ปี (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย (ไม่รวมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ "MRTA")

แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

          แบบที่ 1 คงที่ 1 ปีแรก

          ปีที่ 1 : 5.25%

          หลังจากนั้น : MRR - 0.25% (ตลอดอายุสัญญา)
          
          แบบที่ 2 คงที่ 3 ปีแรก
 
          ปีที่ 1 - 3 : 7.75%

          หลังจากนั้น : MRR - 0.25% (ตลอดอายุสัญญา)

อัตราดอกเบี้ย (รวมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ "MRTA")

แบ่งเป็น 2 แบบดังนี้

          แบบที่ 1 คงที่ 1 ปีแรก

          ปีที่ 1 : 4.75%

          หลังจากนั้น : MRR - 0.25% (ตลอดอายุสัญญา)

          แบบที่ 2 คงที่ 3 ปีแรก

          ปีที่ 1 - 3 : 7.25%

          หลังจากนั้น : MRR - 0.25% (ตลอดอายุสัญญา)

          หมายเหตุ : ปัจจุบัน MRR ของธนาคารไทยพาณิชย์ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 7.87 ต่อปี ดูอัตรา MRR ปัจจุบันของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ที่ อัตราดอกเบี้ยธนาคารไทยพาณิชย์ 

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 

 สินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย

รายละเอียดสินเชื่อบ้านกสิกรไทย

วงเงินกู้และระยะเวลาผ่อนชำระ
 
           บ้านพร้อมที่ดิน และทาวน์เฮ้าส์ กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน  80% ของราคาประเมิน (แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า) ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี

           ห้องชุดที่มีระดับราคาขายตั้งแต่ห้องละ 500,000 บาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน (แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า) ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดกำหนด ดังนี้

               - ราคาซื้อขายต่ำกว่า 1.0 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 25 ปี

               - ราคาซื้อขายตั้งแต่ 1.0 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี

           อาคารพาณิชย์ กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน (แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า) ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยพิเศษมีให้เลือก 6 แบบ ดังนี้ 

          แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปีแรก 3.00%

          แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 4.90%

          แบบที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 5.55%

          แบบที่ 4 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 1 ปีแรก MRR - 4.90%

          แบบที่ 5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 2 ปีแรก MRR - 3.00%

          แบบที่ 6 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปีแรก MRR - 2.35%
 
          หลังจากระยะเวลาข้างต้น คิดอัตราดอกเบี้ย MRR - 1.00% สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภทจนสิ้นสุดอายุสัญญา และอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่รวมถึงการปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า

          สามารถยื่นขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2558

          หมายเหตุ : ปัจจุบัน MRR ของธนาคารกสิกรไทย ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 7.87 ต่อปี ดูอัตรา MRR ปัจจุบันของธนาคารกสิกรไทย ได้ที่ อัตราดอกเบี้ยธนาคารกสิกรไทย

เงื่อนไขพิเศษ

          ผู้กู้สามารถเลือกรับสิทธิ์ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.25% ในช่วงปีแรก หากปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

          กรณีทำประกันชีวิตพิทักษ์สิน - โฮม/ซีเนียร์ (MRTA) รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.25%

           รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยปีแรก 0.25% กรณีลูกค้าสมัครทำประกันชีวิตพิทักษ์สินฯ โดยมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเต็ม 100% ของวงเงินสินเชื่อและเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้

           รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยปีแรก 0.12% กรณีทำประกันชีวิตพิทักษ์สินฯ นอกเหนือเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย
 

 สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ

รายละเอียดสินเชื่อบ้านบัวหลวง

วงเงินกู้

           วงเงินกู้ สูงสุด 80% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

           การผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยสามารถเลือกได้ว่าจะผ่อนแบบเท่ากันตลอดระยะเวลาการกู้ หรือเลือกผ่อนแบบขั้นบันไดตามอัตราดอกเบี้ยจริง

อัตราดอกเบี้ย

           อัตราดอกเบี้ยลดพิเศษจากปกติตั้งแต่ 0.25% - 1.5% สำหรับช่วงอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลดพิเศษจากปกติตั้งแต่ 0.25% - 1% สำหรับช่วงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

       
*อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 5 แสนบาท อายุสัญญา 20 ปี
 
      

*อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 8 แสนบาท อายุสัญญา 20 ปี
 
        
*อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี
 
  

*อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 5 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

          หมายเหตุ : ปัจจุบัน MRR ของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 7.875 ต่อปี ดูอัตรา MRR ปัจจุบันของธนาคารกรุงเทพ ได้ที่ อัตราดอกเบี้ยธนาคารกรุงเทพ

          สำหรับผู้ที่สมัครบริการคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ ในปีแรกเมื่อ 

           ทำทุนประกันภัยเต็มวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 10 ปี หรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้ หรือ 

           ทำทุนประกันภัยอย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 70% ของระยะเวลาในสัญญากู้ (เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญากู้ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น)

          *อัตราดอกเบี้ยนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ยื่นคำขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2558

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ
 

 สินเชื่อบ้านธนาคารทหารไทย

รายละเอียดสินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี

วงเงินกู้

           วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท

           วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อจากโครงการที่ธนาคารสนับสนุน

           วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 

           วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90% ราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ระยะเวลาผ่อนชำระ

           ระยะเวลาผ่อนชำระ นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

อัตราดอกเบี้ย


 
รายชื่อบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด


           ผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่

           ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบีคุ้มบ้าน (MRTA)

           บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน

           บัตรเดบิต TMB

          อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate : EIR) เป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณเท่านั้น โดยคำนวณจากเงินกู้ 3 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี / MRR = 8.025% ต่อปี ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558 อัตราดอกเบี้ยธนาคารทหารไทย
 
          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารทหารไทย
 

 สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

รายละเอียดสินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อที่อยู่อาศัย

วงเงินกู้

           วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

           การผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

อัตราดอกเบี้ย

          อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย สำหรับโครงการทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 ธันวาคม 2558
 


*สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ตามเงื่อนไขกำหนด รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 จากอัตราดอกเบี้ยทุกทางเลือก

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

          หมายเหตุ : ปัจจุบัน MLR ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 6.85 ต่อปี ดูอัตรา MLR ปัจจุบันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ที่  อัตราดอกเบี้ยธนาคารกรุงศรีอยุธยา

           สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

 สินเชื่อบ้านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 


รายละเอียดสินเชื่อบ้านโฮมโลนฟอร์ยู
 
วงเงินกู้

           ตั้งแต่ 300,000 บาท – 30,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ

           ขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุด 30 ปี (ระยะเวลากู้เมื่อนับรวมอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี)

อัตราดอกเบี้ย

 
   
           ปัจจุบัน MRR ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 7.90 ต่อปี ดูอัตรา MRR ล่าสุดของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ได้ที่ อัตราดอกเบี้ยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

 
           สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 
 

 สินเชื่อบ้านธนาคารยูโอบี

รายละเอียดสินเชื่อบ้าน ยูโอบี โฮมโลน

วงเงินกู้

           วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท (15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)

           กรณีซื้อบ้านใหม่ วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน  และ90-95% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100%ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด )

           กรณีซื้อบ้านมือสอง วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมิน และ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด)

           กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมินที่ดินรวมกับค่าก่อสร้างบ้าน (70% ของราคาประเมินที่ดิน บวก 100% ของราคาประเมินค่าก่อสร้างบ้าน)
 
ระยะเวลาผ่อนชำระ

           ผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย

          อัตราดอกเบี้ยสำหรับ New house โครงการหมู่บ้านทั่วไป/บ้านมือสอง/สร้างบ้านใหม่ (Construction Loan)

          แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 9 เดือน

 

          แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี


 
          แบบที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี


 
          แบบที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี


 
          แบบที่ 5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 3 ปี
          ปัจจุบัน MLR ของธนาคารยูโอบี ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ที่ อัตราดอกเบี้ยธนาคารยูโอบี 

          * หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยกรณีสมัครทำ MRTA ต้องทำประกัน MRTA เต็มวงเงินกู้และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มสัญญา หรือ ขั้นต่ำ 15 ปี

          ** อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี  MLR = 7.25% (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น)

          ***อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 ตุลาคม 2558 และต้องจดจำนองกับธนาคารภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารยูโอบี 
 

 สินเชื่อบ้านธนาคารทิสโก้

รายละเอียดสินเชื่อบ้านธนาคารทิสโก้

วงเงินกู้

           วงเงินสินเชื่อสูงสุด 90% ราคาประเมิน (กรณีโครงการบ้านที่ทางธนาคารสนับสนุนพิเศษ ให้วงเงิน 90-95% ราคาซื้อขาย)

           วงเงินกู้ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ

           ตั้งแต่ 3 – 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย 

          1. อัตราดอกเบี้ย (ไม่รวมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ "MRTA")

          อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7 ปีแรก

          ปีที่ 1 : 5.19%

          ปีที่ 2 : 5.29%

          ปีที่ 3 - 7 : 6.29%

          หลังจากนั้น MLR - 0.88% (ตลอดอายุสัญญา)


          2. อัตราดอกเบี้ย (รวมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ "MRTA")

          อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7 ปีแรก

          ปีที่ 1 (เดือนที่ 1 - 3) : 1.99%, (เดือนที่ 4 - 12) : 4.99%

          ปีที่ 2 : 5.19%

          ปีที่ 3 - 7 : 6.19%

          หลังจากนั้น : MLR - 1.125%

          หมายเหตุ : ปัจจุบัน MLR ของธนาคารทิสโก้ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 7.0 ต่อปี ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ที่ อัตราดอกเบี้ยธนาคารทิสโก้

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารทิสโก้

 
 สินเชื่อบ้านธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

รายละเอียดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

วงเงินกู้

           วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย กรณีราคาซื้อขายไม่เกิน 10 ล้านบาท และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในแต่ละโครงการ

ระยะเวลาผ่อนชำระ

           ผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี รวมอายุผู้กู้สูงถึง 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย

          1. อัตราดอกเบี้ย (ไม่รวมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ "MRTA")

          แบบที่ 1

          ปีที่ 1 - 2 : MRR – 3.50%

          ปีที่ 3 : MRR – 3.30%

          หลังจากนั้น MRR – 1.75% (ตลอดอายุสัญญา)

          แบบที่ 2 

          ปีที่ 1 – 3 : 4.75%

          หลังจากนั้น : MRR – 1.75% (ตลอดอายุสัญญา)

          แบบที่ 3 

          ปีที่ 1 : 3.75%

          ปีที่ 2 : 4.75%

          ปีที่ 3 : 5.75%

          หลังจากนั้น : MRR – 1.75% (ตลอดอายุสัญญา)

          2. อัตราดอกเบี้ย (รวมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ "MRTA")

          อัตราดอกเบี้ยมี 3 แบบ ดังนี้

          แบบที่ 1
          
          ปีที่ 1 - 2 : MRR – 3.75%

          ปีที่ 3 : MRR – 3.55%

          หลังจากนั้น : MRR – 2.00% (ตลอดอายุสัญญา)

          แบบที่ 2

          ปีที่ 1 - 3 : 4.50%

          หลังจากนั้น : MRR – 2.00%(ตลอดอายุสัญญา)

          แบบที่ 3

          ปีที่ 1 : 3.50%

          ปีที่ 2 : 4.50%

          ปีที่ 3 : 5.50%

          หลังจากนั้น : MRR – 2.00% (ตลอดอายุสัญญา)

          หมายเหตุ : ปัจจุบัน MRR ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 8.125 ต่อปี ดูอัตรา MRR ปัจจุบันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้ที่ อัตราดอกเบี้ยธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


 สินเชื่อบ้านธนาคารเกียรตินาคิน

รายละเอียดสินเชื่อบ้านธนาคารเกียรตินาคิน

วงเงินกู้

           กรณีซื้อบ้านใหม่ วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน

           กรณีซื้อบ้านมือสอง วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน

           วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ

           ผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย          *อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 2 รวมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ "MRTA"

          **ปัจจุบัน MLRของธนาคารเกียรตินาคิน ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี ดูอัตรา MLR ปัจจุบันของธนาคารเกียรตินาคิน ได้ที อัตราดอกเบี้ยธนาคารเกียรตินาคิน 

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเกียรตินาคิน

รู้ไว้ใช่ว่า

          MLR, MOR และ MRR คืออะไร ?

          คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้อ้างอิงในการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้จากลูกค้า ซึ่งมีลักษณะเป็นดอกเบี้ยลอยตัว เช่น

          1. MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

          2. MOR (Minimum Overdraft Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี

          3. MRR (Minimum Retail Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย

          ทั้งนี้เราสามารถหาข้อมูลอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวที่ธนาคารพาณิชย์ใช้อยู่ได้จากเว็บไซต์ของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง และเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

 
          หวังว่าข้อมูลที่กระปุกดอทคอมนำมาฝาก คงจะถูกใจคนที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านดี ๆ ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์การใช้เงินอยู่นะครับ บ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์เราต้องมีครับ เชื่อแน่ว่าหลายคนก็คงฝันอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเอง กระปุกดอทคอมขอเป็นกำลังใจให้มนุษย์เงินเดือนทุกคนสู้ต่อไปเพื่อเติมเต็มความฝันที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองให้เป็นจริงให้ได้สักวันนะครับ


หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 17 ต.ค. 2560 , 13:34 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,150.0020,250.00
  • ทองรูปพรรณ19,783.8020,750.00
"สินเชื่อบ้าน 2558" คนฝันอยากมีบ้านเช็กด่วน โพสต์เมื่อ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 16:36:20 13,181 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: "สินเชื่อบ้าน 2558" คนฝันอยากมีบ้านเช็กด่วน ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP