x close

สินเชื่อ SME สินเชื่อนี้เพื่อคนมีฝัน อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ

สินเชื่อ SME

         สินเชื่อ คนที่อยากลงทุนทำธุรกิจพลาดไม่ได้ สินเชื่อ SME ธนาคารไหนโดน สินเชื่อ SME ธนาคารไหนเด็ด เราได้คัดเน้น ๆ มาพร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณแล้ว

         คนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองกันมากขึ้น ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เทรนด์การเป็นเจ้าของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันคนที่เจ้าของธุรกิจมีอายุเฉลี่ยแค่ 18–30 ปีก็เป็นเจ้าของธุรกิจกันแล้ว แต่ก่อนจะลงมือทำธุรกิจอะไรสักอย่างก็ต้องมีการศึกษาธุรกิจอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมไปถึงต้องวางแผนระดมเงินทุนให้เพียงพอต่อการก่อตั้งธุรกิจ

         หลายคนอาจมีครอบครัวเป็นสปอนเซอร์ให้อยู่แล้ว แต่ในขณะที่อีกหลายคนก็ไม่มี ทำให้ต้องไปกู้เงินจากธนาคารเพื่อประกอบธุรกิจก็เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ว่ากัน  วันนี้กระปุกดอทคอมได้นำข้อมูลสินเชื่อ sme เพื่อคนที่อยากจะเริ่มต้นชีวิตการเป็นเจ้าของธุรกิจมาให้ศึกษากัน ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกขอสินเชื่อกับธนาคารไหนดี

สินเชื่อ SME ธนาคาร SME Bank

ชื่อ : Small SMEs สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

       1. กรณีบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย รวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
       2. กรณีนิติบุคคลต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
       3. เป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามที่ธนาคารกำหนด
       4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย เคยปรับโครงสร้างหนี้ (Trouble Debt Restructuring: TDR) หรือเคยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้ (Debt Restructuring: DR) ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง
       5. ต้องชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข

วงเงินสินเชื่อ

          สูงสุด 1 ล้านบาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ

          สูงสุดไม่เกิน 7 ปี (ปลอดชำระเงินต้น (ไม่ต้องจ่ายเงินต้น) สูงสุด 1 ปี)

อัตราดอกเบี้ย          MRR ธนาคาร SME Bank ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 9.25 ต่อปี

          อัตราดอกเบี้ยธนาคาร SME Bank

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SME Bank


สินเชื่อ SME ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อ : K SME Start-Up Solution

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

       บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มียอดขายไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อปี

       ดำเนินกิจการตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี โดยตรวจสอบจากทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางราชการ

       มีพฤติกรรมทางการเงินที่ดี เช่น ไม่มีประวัติค้างชำระกับสถาบันการเงินใด ๆ

        ไม่มีประวัติ NPL หรือปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น

       มีการเดินบัญชีผ่านธนาคารพาณิชย์ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

วงเงินสินเชื่อ

         ตั้งแต่ 100,000 - 500,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ

         36 เดือน (3 ปี)

อัตราดอกเบี้ย


         อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR + 9% ต่อปี

         MRR ธนาคารกสิกรไทย ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 7.87 ต่อปี

         อัตราดอกเบี้ย ธนาคารกสิกรไทย

         สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย


สินเชื่อ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ชื่อ : สินเชื่อเกินร้อย วงเงินสูง ผ่อนนาน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

       บุคคลธรรมดา อายุ 20-65 ปี ที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

       ประกอบกิจการในประเทศไม่ต่ำกว่า 2 ปี

       มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี

วงเงินสินเชื่อ

         2 แสน – 12 ล้านบาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ

         สูงสุด 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย

         ไม่เกิน MRR + 2.0%

         MRR ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 7.95 ต่อปี

         อัตราดอกเบี้ยธนาคารกรุงศรีอยุธยา

         สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


สินเชื่อ SME ธนาคารกรุงไทย

         ชื่อ : สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

         ผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี หรือมีเอกสารการดำเนินธุรกิจน้อยกว่า 3 ปี

วงเงินสินเชื่อ

         ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ

         สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

อัตราดอกเบี้ย

         MRR + 2.5%
        
         ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

         MRR ธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 7.875 ต่อปี

         อัตราดอกเบี้ยธนาคารกรุงไทย

         สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย


สินเชื่อ SME ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อ : สินเชื่อธุรกิจรายย่อย กล้าคิด ก็กล้าให้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

       ผู้ประกอบการธุรกิจ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

       มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการอย่างน้อย 1 ปี

       มีที่ตั้งกิจการเป็นหลักแหล่ง สามารถแสดงแหล่งที่มาของรายได้ ได้อย่างชัดเจน
 
วงเงินสินเชื่อ

         สูงสุด 5 ล้านบาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ

         สูงสุดไม่เกิน  10 ปี

อัตราดอกเบี้ย

         ร้อยละ 11.870 ต่อปี (ลูกค้าสินเชื่อทั่วไป)

         อัตราดอกเบี้ยธนาคารไทยพาณิชย์

         สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์


สินเชื่อ SME ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อ : สินเชื่อบัวหลวงทันใจ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

       เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรือนิติบุคคล

       มีอายุตั้งแต่ 20 - 65 ปี (กรณีบุคคลธรรมดา)

       ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต

       อื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินสินเชื่อ

         สูงสุด 10 ล้านบาท
        
 ระยะเวลาผ่อนชำระ

         ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ ความต้องการของผู้กู้และการพิจารณาของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย

         ขั้นต่ำ MRR + 2%

         MRR ธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 7.875 ต่อปี

         อัตราดอกเบี้ยธนาคารกรุงเทพ

         สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ
 

สินเชื่อ SME ธนาคารเกียรตินาคิน

ชื่อ : สินเชื่อ SME

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ


         เงื่อนไขตามที่ธนาคารระบุ ดูได้จาก ธนาคารเกียรตินาคิน
 
วงเงินสินเชื่อ

         สูงสุด 40 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน)

 ระยะเวลาผ่อนชำระ

         สูงสุด 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย

         MLR + 13.75

         MRR + 12.50

         MLR ธนาคารเกียรตินาคิน ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี

         MRR ธนาคารเกียรตินาคิน ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 8.50 ต่อปี

         อัตราดอกเบี้ยธนาคารเกียรตินาคิน

         สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเกียรตินาคิน


สินเขื่อSME ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

ชื่อ : สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

         เงื่อนไขตามที่ธนาคารระบุ ดูได้จาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

วงเงินสินเชื่อ

         สูงสุด 2 ล้านบาท

 ระยะเวลาผ่อนชำระ

         12-60 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

         MCR + 23.00%

         MCR ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 12.00ต่อปี

         อัตราดอกเบี้ยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

         *MCR คือ อัตราดอกเบี้ยเพื่อธุรกิจลูกค้ารายย่อยชั้นดี

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด


สินเชื่อ SME ธนาคารทหารไทย

ชื่อ : สินเชื่อ TMB SME 3 เท่า พลัส

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

       บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย

       ดำเนินกิจการมาแล้ว 2 ปีขึ้นไป

       มียอดขายต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาทในกรณีนิติบุคคล หรือมียอดขายต่อปี ไม่เกิน 200 ล้านบาท กรณีบุคคลธรรมดา

       เจ้าของ/ผู้บริหารหลัก มีอายุ 20 – 65 ปี

       ไม่เป็น NPL ภายในระยะเวลา 3 ปี หรือไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับย้อนหลังจากวันที่ขอสินเชื่อ

       ไม่มีคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย

       อยู่ในธุรกิจที่ธนาคารให้การสนับสนุน

วงเงินสินเชื่อ

         สูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักทรัพย์ประกัน (ประเภทสถานประกอบการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการ)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

         สูงสุด 3 ปี

อัตราดอกเบี้ย

         วงเงินกู้ MLR + 2.25%

         MLR ธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 7.025 ต่อปี

         อัตราดอกเบี้ยธนาคารทหารไทย

         สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารทหารไทย
 

สินเชื่อ SME ธนาคารธนชาต


ชื่อ : สินเชื่อ ธนชาต SMEs

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

       บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

       บุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี รวมระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

       ประกอบธุรกิจการค้า

       มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 2 ปี

       ไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงิน

วงเงินสินเชื่อ

         สูงสุด10 ล้านบาท

 ระยะเวลาผ่อนชำระ

         สูงสุด 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย

         1. แบบมีหลักประกัน (O/D) ร้อยละ 18.00 ต่อปี

         2. แบบไม่มีหลักประกัน MOR + 7.5% (ร้อยละ 15.175)

         MOR ธนาคารธนชาต ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 7.675 ต่อปี

         อัตราดอกเบี้ยธนาคารธนชาต

         สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารธนชาต

 
สินเชื่อ SME ธนาคารยูโอบี

ชื่อ : ยูโอบี บิสเทรด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

       บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลจดทะเบียนประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย และมียอดขายต่อปีไม่เกิน 400 ล้านบาท

       ไม่เป็น NPL หรือปรับโครงสร้างหนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

       ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

       งบการเงินไม่มีผลขาดทุนติดต่อกันในช่วง 3 ปีล่าสุด หรือไม่มีส่วนทุนติดลบ (สำหรับกรณีนิติบุคคล)

       ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโร ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

วงเงินสินเชื่อ

         สูงสุด 5 ล้านบาท

 ระยะเวลาผ่อนชำระ

         สูงสุด 4 ปี

อัตราดอกเบี้ย

         ร้อยละ 18 ต่อปี

         อัตราดอกเบี้ยธนาคารยูโอบี

         สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารยูโอบี


สินเชื่อ SME ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ชื่อ : สินเชื่อไวจัง เยอะจริง

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

       บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลสัญชาติไทยที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และจดทะเบียนประกอบธุรกิจในประเทศไทย

       อายุผู้กู้ไม่ต่ำกว่า 20 และสูงสุดไม่เกิน 70 ปี เมื่อรวมระยะเวลาการกู้ (กรณีบุคคลธรรมดา)

       มียอดขายต่อปีไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี

       มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีและไม่เป็น NPL หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

       ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

       ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต (NCB)

       มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อไม่เกิน 200 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าที่ดิน)

วงเงินสินเชื่อ

         1,500,000 บาท - 10,000,000 บาท
        
 ระยะเวลาผ่อนชำระ

         สูงสุด 7 ปี

อัตราดอกเบี้ย
        
         อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม การพิจารณาวงเงินสินเชื่อ รวมทั้งเงื่อนไขของสินเชื่อตามโปรแกรมนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นไปตามดุลยพินิจของธนาคาร

         สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย


สินเชื่อ SME ธนาคารออมสิน


ชื่อ : สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

       เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอาชีพจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ส่วนราชการรับรองแล้วหรือมีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพที่จะประกอบการ

       ไม่เป็นลูกค้าสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน หรือโครงการสินเชื่อธุรกิจห้องแถวในขณะยื่นกู้

       มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

       เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

       มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอน

       ประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

วงเงินสินเชื่อ

         ให้กู้ได้ตามความจำเป็น ความเป็นไปได้ของธุรกิจ และความสามารถในการชำระคืนรายละไม่เกิน 200,000 บาท

 ระยะเวลาผ่อนชำระ

         สูงสุด 60 เดือน (5 ปี)

อัตราดอกเบี้ย

         MLR + 2%

         MLR ธนาคารออมสิน  ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 6.70 ต่อปี

         อัตราดอกเบี้ยธนาคารออมสิน

         สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน

              
สินเชื่อ SME ธนาคาร ธ.ก.ส.

ชื่อ : สินเชื่อ 108 อาชีพ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

       มีสัญชาติไทย

       บรรลุนิติภาวะ

       มีความชำนาญหรือได้รับการฝึกอบรมในด้านอาชีพอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมหรือบริการ

       มีถิ่นที่อยู่และประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของสาขาติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

       มีรายได้ในการประกอบอาชีพในปีหนึ่ง ๆ เป็นมูลค่าพอสมควร

       เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีชื่อเสียงดี ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู้จักประหยัด

       ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

       ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

       ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นลูกค้าธนาคารประจำสาขาใด ๆ มาก่อน

วงเงินสินเชื่อ

          พิจารณาตามวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการใช้เงินกู้ รายได้ค่าใช้จ่าย ความสามารถในการชำระหนี้และหลักประกัน ตั้งแต่ 300,000 บาท –25 ล้านบาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ


          ภายใน 15 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 20 ปี

อัตราดอกเบี้ย

          MRR + ร้อยละ 0 ถึง 3 ต่อปี

          MRR ธ.ก.ส.  ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 7.00 ต่อปี

          อัตราดอกเบี้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

          * หมายเหตุ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินของแต่ละธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่สนใจตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ณ เว็บไซต์ทางการของแต่ละธนาคาร

          ยุคสมัยเปลี่ยน ความคิดคนเราก็เปลี่ยน เมื่อก่อนอาจจะอยากเป็นแค่พนักงานลูกจ้าง แต่สภาพสังคมในปัจจุบันนี้ สอนให้คนเรารู้จักแสวงหาความก้าวหน้าด้วยลำแข้งของตนเอง ถ้าวันหนึ่งเกิดมีไอเดียในการทำธุรกิจขึ้นมา แต่ไม่มีเงินทุน ก็อาจหมดสิทธิ์เป็นเศรษฐีได้เลย ดังนั้นแหล่งเงินทุนที่พอจะเป็นไปได้ก็คงหนีไม่พ้นธนาคาร ซึ่งแต่ละธนาคารมีเงื่อนไขข้อกำหนดแตกต่างกันออกไป ใครที่คิดจะไปกู้เงินมาลงทุนก็ขอให้ศึกษารายละเอียดโครงการให้รอบคอบเสียก่อน รวมถึงวิเคราะห์ตัวเองว่าเรารับภาระหนี้ที่จะตามมาไหวหรือเปล่า ถ้ากายพร้อม ใจพร้อม เงินทุนพร้อม ก็ลุยเลย อนาคตเศรษฐีรออยู่เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สินเชื่อ SME สินเชื่อนี้เพื่อคนมีฝัน อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ โพสต์เมื่อ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 14:21:17 127,584 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP