x close

กระทรวงต่างประเทศ แจงการฝากเงินที่ลาว หลังคนไทยแห่เปิดบัญชีหวังดอกเบี้ยงสูง          กระทรวงต่างประเทศ แจงกฎระเบียบการเปิดบัญชีเงินฝากในลาว หลังมีกระแสคนไทยแห่เปิดบัญชี หวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า ระบุต้องมีใบอนุญาต และนำเงินออกจากราชอาณาจักรไทยได้ครั้งละไม่เกิน 5 แสนบาท

          วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการโพสต์ชี้แจงกรณีที่มีคนไทยจำนวนมากเดินทางเข้าไปเปิดบัญชีเงินฝากใน สปป.ลาว หวังได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราในประเทศไทย โดยมีคนบางกลุ่มไปชักชวนและอำนวยความสะดวกแก่คนไทยที่จะเดินทางไปเปิดบัญชี ซึ่งส่วนมากเป็นคนไทยในวัยเกษียณตามจังหวัดชายแดน ที่นำเงินก้อนที่เก็บสะสมไว้ไปฝากประจำเพื่อจะได้รับดอกเบี้ยที่สูงกว่า

          ทั้งนี้จากกรณีดังกล่าวสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทร์ จึงได้แจ้งรายละเอียดเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารใน สปป.ลาว ดังนี้

          1. ระเบียบธนาคารแห่ง สปป.ลาว เลขที่ 08/ธหล ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2008 ว่าด้วยการออกใบยืนยันเงินฝาก (Certificate of Deposite : CD) มาตราที่ 3 (3) กำหนดว่า "ผู้ลงทุน" หรือ "ผู้ฝากเงิน" หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาศัยอยู่ใน สปป.ลาว เท่านั้น หากผู้ฝากเงินเป็นบุคคลต่างชาติต้องมีใบอนุญาตให้พำนัก (Stay Permit) และ / หรือ ใบอนุญาตให้ทำงาน (Work Permit) ใน สปป.ลาว เพื่อเป็นการยืนยันว่า บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีถิ่นพำนักและ / หรือ ทำงานอยู่ในสปป. ลาว จึงจะฝากเงิน หรือ ซื้อ-ขาย ในยืนยันเงินฝากได้

          2. ระเบียบธนาคารแห่ง สปป.ลาว เลขที่ 283/ธหล ลงวันที่ 30 สิงหาคม 1999 ว่าด้วยกองทุนปกป้องผู้ฝากเงินใน สปป.ลาว หมวดที่ 5 การปกป้องเงินฝาก มาตราที่ 13 (1) กำหนดว่า เมื่อปรากฏว่าธนาคารใดถูกประกาศให้ล้มละลาย ผู้ฝากเงินมีสิทธิ์ได้รับเงินฝากของตนคืนจากกองทุนปกป้อง ผู้ฝากเงิน (Depositor Protection Fund : DPF) ตามจำนวนเงินและสกุลเงินที่ยังไม่ได้ถอน แต่ไม่เกิน 15 ล้านกีบ (ซึ่งเทียบเท่ากับเงิน 60,000 บาท) ต่อคน

          3. ระเบียบว่าด้วยการนำเงินเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย

          3.1 เงินบาทไทย สามารถนำเงินบาทไทยติดตัวเดินทางไปประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยได้คนละไม่เกิน 500,000 บาท หากต้องการนำเงินตราไทยออกนอกราชอาณาจักรมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยและนำหลักฐานการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธต.5) แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนเดินทางออกนอกประเทศ ส่วนกรณีการนำเข้าเงินบาท สามารถนำเข้าประเทศไม่จำกัดมูลค่า

          3.2 เงินตราต่างประเทศ การนำเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ออกไปนอกหรือเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีมูลค่ารวมกันเกินกว่า 20,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า ต้องแสดงรายการเงินตราต่างประเทศนั้นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนเดินทางออกนอกประเทศ หากไม่แสดงหรือแสดงรายการไม่ถูกต้องจะมีความผิดทางอาญา


ภาพจาก เฟซบุ๊ก กระทรวงการต่างประเทศเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กระทรวงต่างประเทศ แจงการฝากเงินที่ลาว หลังคนไทยแห่เปิดบัญชีหวังดอกเบี้ยงสูง อัปเดตล่าสุด 5 มิถุนายน 2558 เวลา 11:09:29 1,112 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP