x close

รัฐวิสาหกิจ ขอขึ้นเงินเดือน 4% โวยรัฐบาลอย่าปรับแค่ข้าราชการ

ขึ้นเงินเดือน

             กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ขอขึ้นเงินเดือนบ้าง โวยรัฐบาลอย่าปรับแค่ข้าราชการ ชี้ควรปรับทุกตำแหน่ง 1 ขั้น หรือเพิ่มเงินเดือน 4%

             เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมตัวแทนรัฐวิสาหกิจทุกแห่งเพื่อหาข้อสรุปยื่นเรื่องต่อรัฐบาลในการขอปรับขึ้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม หลังจากที่มีการขึ้นเงินเดือนราชการไปก่อนหน้านี้ โดยที่ประชุมเห็นว่ารัฐบาลควรมีความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ หรือ 2 มาตรฐาน จึงมีมติ 2 ประเด็น ดังนี้

             1. มีการปรับเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตามข้าราชการทุกตำแหน่ง จำนวน 1 ขั้น หรือเพิ่มเงินเดือน 4%

             2. ขอให้แก้ปัญหาในทางปฏิบัติของการปรับโครงสร้างเงินเดือนรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่พบว่า มีการตีความมติ ครม. จนไม่สามารถขึ้นเงินเดือนได้จริง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

             - การปรับเงินเดือนขั้น 1 ถึง 46.5 ควรให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการตามมติ ครม. ได้เลย
             - การปรับเงินเดือนขั้น 47-53 จะขอให้คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน เสนอต่อ ครม. พิจารณา

             พร้อมกันนี้จะขอให้ยกเลิกหนังสือเวียนของสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ทำให้การปรับเงินเดือนมีปัญหา

             โดยข้อเสนอทั้งหมดนี้จะยื่นต่อคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) เพื่อพิจารณาต่อไปในวันที่ 28 พฤษภาคม


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รัฐวิสาหกิจ ขอขึ้นเงินเดือน 4% โวยรัฐบาลอย่าปรับแค่ข้าราชการ อัปเดตล่าสุด 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:28:16 10,585 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP