x close

รู้จักกองทุนรวม..การลงทุนน่าสนใจของวัยเริ่มต้นทำงาน

รู้จักกองทุนรวม..การลงทุนน่าสนใจของวัยเริ่มต้นทำงาน

          กองทุนรวม คืออะไร และน่าสนใจอย่างไร คนวัยเพิ่งเริ่มต้นทำงานต้องทำความรู้จักเอาไว้ จะได้มีเงินออมมากขึ้น

          คนรุ่นใหม่วัยเริ่มต้นทำงานในปัจจุบันสนใจเรื่องการเงินการลงทุนมากขึ้น เพราะเมื่อเริ่มมีเงินเก็บบ้างแล้วก็มักจะคิดถึงเรื่องการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน ทำให้เงินเก็บที่มีงอกเงยมากยิ่งขึ้น ซึ่งการลงทุนมีหลายรูปแบบด้วยกัน แต่การลงทุนที่อยากแนะนำและคิดว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะกับวัยเริ่มต้นทำงานหรือผู้ที่อยากเริ่มต้นลงทุน ได้แก่ กองทุนรวม เนื่องจากมีข้อดีมากมาย สำหรับใครที่ยังไม่ทราบหรือไม่ค่อยเข้าใจว่า กองทุนรวม คืออะไร และมีข้อดีอย่างไรบ้างนั้น K-Expert จากธนาคารกสิกรไทย นำข้อมูลมาฝากกันแล้วค่ะ

รู้จักกองทุนรวม..การลงทุนน่าสนใจของวัยเริ่มต้นทำงาน

ทำความรู้จักกับกองทุนรวม

          กองทุนรวมถือเป็นเครื่องมือการลงทุนรูปแบบหนึ่งซึ่งได้รวบรวมเงินของผู้ลงทุนหลาย ๆ คนไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็น การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ทองคำ น้ำมัน หรืออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยมีผู้จัดการกองทุนซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัดการลงทุนมาบริหารเงินลงทุนแทนเรา ซึ่งกองทุนรวมจะเหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นลงทุน แต่ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนมาก่อน หรือไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์ลงทุนค่ะ
 
กองทุนรวมประเภทไหนที่วัยเริ่มต้นทำงานควรรู้

 1. กองทุนรวมตลาดเงิน

          เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและมีกำหนดชำระเงินต้นเมื่อทวงถาม หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ เป็นต้น ถือเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำมาก เหมาะกับการพักเงิน และเน้นรักษาเงินต้น

 2. กองทุนรวมตราสารหนี้

          เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุยาวกว่าตราสารในกองทุนรวมตลาดเงิน จึงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน ถือเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เหมาะกับคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้น้อย แต่อาจมีความผันผวนบ้างเล็กน้อย จึงแนะนำให้ลงทุนอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปเพื่อช่วยลดความผันผวนลง

รู้จักกองทุนรวม..การลงทุนน่าสนใจของวัยเริ่มต้นทำงาน

 3. กองทุนรวมตราสารทุน

          เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนซึ่งหมายถึง หุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยจะลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง จึงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงหรือขาดทุนสูงเช่นกัน

4. กองทุนรวมผสม

          เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุน ถือเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงปานกลาง และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในระดับปานกลางค่ะ

 5. กองทุนรวมต่างประเทศ

          เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ตราสารหนี้ต่างประเทศ หุ้นต่างประเทศ หรือสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างทองคำ น้ำมัน สินค้าเกษตร เป็นต้น ถือเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง จึงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงหรือมีโอกาสขาดทุนสูง

6. กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี

          เป็นกองทุนรวมที่สามารถนำเงินลงทุนไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ได้แก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จึงเหมาะกับคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีคือ มีรายได้ทั้งปีมากกว่า 240,000 บาท และมีฐานภาษีตั้งแต่ 10% ขึ้นไปค่ะ

  ลงทุนในกองทุนรวมดีอย่างไร

          การลงทุนในกองทุนรวมมีข้อดีมากมาย คือ มีมืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญมาบริหารจัดการลงทุนให้ ไม่ต้องมีเงินมาก เพียงแค่หลักพันก็ลงทุนได้ มีนโยบายหลากหลายให้เลือกลงทุน และช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยการกระจายการลงทุน นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไป และผลตอบแทนในส่วนของกำไรส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต้องเสียภาษี ทั้งนี้แนะนำให้ลงทุนในกองทุนรวมเป็นรายเดือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการลงทุน และยังเป็นการช่วยเฉลี่ยต้นทุนที่ดีค่ะ


          ใครที่กำลังมองหารูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน หรือยังไม่รู้ว่าจะนำเงินเก็บที่มีไปลงทุนอะไรดี ลองพิจารณากองทุนรวมดูนะคะ เพราะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจที่จะช่วยให้เงินทำงานแทนเรา และสามารถตอบโจทย์ความต้องการลงทุนหรือเป้าหมายทางการเงินได้ค่ะ

Tips

• ศึกษาข้อมูลกองทุนรวมที่สนใจก่อนตัดสินใจลงทุน

• เลือกลงทุนในกองทุนรวมตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเป้าหมายทางการเงิน
ขอขอบคุณข้อมูลจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้จักกองทุนรวม..การลงทุนน่าสนใจของวัยเริ่มต้นทำงาน อัปเดตล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:20:30 5,964 อ่าน
TOP