เช็กลิสต์ 10 อันดับ ธุรกิจดาวรุ่ง ปี 2564

access_time1 ม.ค. 2564
1,560 Views

          การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลายประเภท ทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินว่าแม้จะมีสถานการณ์โควิด 19 แต่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปีหน้ายังมีโอกาสขยายตัวได้ เพราะเริ่มมีการนำวัคซีน COVID-19 มาใช้ ขณะที่กำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้นตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการสวัสดิการของรัฐอย่างต่อเนื่อง

          นอกจากนี้ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังได้จัดอันดับ 10 ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 มากที่สุด พร้อมประเมิน 10 ธุรกิจดาวรุ่ง ในปี 2564 โดยพิจารณาจาก 5 ปัจจัยคือ ยอดขาย ต้นทุน กำไรสุทธิ ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงและภาวะแข่งขัน รวมทั้งความต้องการของผู้บริโภคและความสอดคล้องกับกระแสนิยม ซึ่งได้ผลลัพธ์ดังนี้

คิดอย่างไรกับคลิปนี้ : เช็กลิสต์ 10 อันดับ ธุรกิจดาวรุ่ง ปี 2564 ?