ราคาทองย้อนหลังเดือน/ปี 2563

ข้อมูลราคาทองย้อนหลังนี้ อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
25 พฤศจิกายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -250 บาท ปรับลดอีก 1 ครั้ง
24 พฤศจิกายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -500 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
23 พฤศจิกายน 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
21 พฤศจิกายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
20 พฤศจิกายน 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 2 ครั้ง
19 พฤศจิกายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
18 พฤศจิกายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง
17 พฤศจิกายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
16 พฤศจิกายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
14 พฤศจิกายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
13 พฤศจิกายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
12 พฤศจิกายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
11 พฤศจิกายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
10 พฤศจิกายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -1200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 5 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
9 พฤศจิกายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
7 พฤศจิกายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
6 พฤศจิกายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
5 พฤศจิกายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง
4 พฤศจิกายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 5 ครั้ง
3 พฤศจิกายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 2 ครั้ง
2 พฤศจิกายน 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง