ราคาทองย้อนหลังเดือน/ปี 2563

ข้อมูลราคาทองย้อนหลังนี้ อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
30 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ปรับลดอีก 3 ครั้ง
29 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 450 บาท ปรับลดอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
28 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
26 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
25 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง
24 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 5 ครั้ง
23 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 6 ครั้ง
22 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 5 ครั้ง
21 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
19 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
18 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
17 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
16 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
15 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
14 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
12 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -150 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
11 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 2 ครั้ง
10 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
9 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
8 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
7 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
5 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
4 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
3 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
2 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
1 กันยายน 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง