ราคาทองย้อนหลังเดือน/ปี 2563

ข้อมูลราคาทองย้อนหลังนี้ อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
31 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
30 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
28 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
27 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 2 ครั้ง
26 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 2 ครั้ง
25 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 300 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 2 ครั้ง ปรับลดอีก 6 ครั้ง
24 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 6 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
23 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
21 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
20 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 7 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
19 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
18 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 5 ครั้ง
17 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 5 ครั้ง
16 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 6 ครั้ง
14 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -650 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
13 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 5 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
12 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 3 ครั้ง
11 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 3 ครั้ง
10 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 5 ครั้ง
9 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 5 ครั้ง
7 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
6 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 450 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 3 ครั้ง
5 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง
4 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 600 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
3 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 2 ครั้ง
2 มีนาคม 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 6 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง