ราคาทองย้อนหลังเดือน/ปี 2563

ข้อมูลราคาทองย้อนหลังนี้ อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
29 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -600 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
28 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 5 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
27 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 5 ครั้ง
26 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 5 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
25 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 5 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
24 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 6 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
22 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
21 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 350 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 6 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
20 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
19 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง
18 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
17 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
15 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
14 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
13 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
12 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
11 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
10 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
8 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
7 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง
6 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง
5 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 6 ครั้ง
4 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 6 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
3 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 5 ครั้ง
1 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง