ราคาทองย้อนหลังเดือน/ปี 2563

ข้อมูลราคาทองย้อนหลังนี้ อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
8 สิงหาคม 2562 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
7 สิงหาคม 2562 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
6 สิงหาคม 2562 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
5 สิงหาคม 2562 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง
3 สิงหาคม 2562 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
2 สิงหาคม 2562 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 300 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
1 สิงหาคม 2562 เปิดตลาดราคาทองลง -250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง