ราคาทองย้อนหลังเดือน/ปี 2563

ข้อมูลราคาทองย้อนหลังนี้ อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
29 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
28 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง
27 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
26 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
25 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
24 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 2 ครั้ง
22 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
21 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 5 ครั้ง
20 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 350 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
19 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
18 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
17 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
15 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
14 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
13 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
12 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
11 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
10 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
8 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
7 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
6 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
5 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
4 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
3 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
1 มิถุนายน 2562 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง