ปรับขนาดตัวอักษร

ราคาทองย้อนหลังเดือน/ปี 2558

ข้อมูลราคาทองย้อนหลังนี้ อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
 • วันที่/เวลา
 • ครั้งที่
 • รับซื้อ (บาท)
 • ขายออก (บาท)
 • รับซื้อ (บาท)
 • ขายออก (บาท)
 • Gold Spot
 • Baht / US$
 • ขึ้น / ลง
28 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 28/02/2560 09:21
 • 1
 • 20,600.00
 • 20,700.00
 • 20,223.44
 • 21,200.00
 • 1,253.50
 • 34.90
 • -50
27 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 27/02/2560 09:24
 • 1
 • 20,650.00
 • 20,750.00
 • 20,284.08
 • 21,250.00
 • 1,257.00
 • 34.88
 • 0
25 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 25/02/2560 09:25
 • 1
 • 20,650.00
 • 20,750.00
 • 20,284.08
 • 21,250.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0
24 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง
 • 24/02/2560 13:25
 • 3
 • 20,650.00
 • 20,750.00
 • 20,284.08
 • 21,250.00
 • 1,254.00
 • 34.95
 • 50
 • 24/02/2560 10:11
 • 2
 • 20,600.00
 • 20,700.00
 • 20,223.44
 • 21,200.00
 • 1,250.00
 • 34.97
 • 50
 • 24/02/2560 09:28
 • 1
 • 20,550.00
 • 20,650.00
 • 20,177.96
 • 21,150.00
 • 1,249.00
 • 34.96
 • 150
23 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 23/02/2560 09:27
 • 1
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 1,237.00
 • 35.02
 • 0
22 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 22/02/2560 09:27
 • 1
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 1,237.50
 • 35.02
 • 50
21 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 21/02/2560 16:23
 • 2
 • 20,350.00
 • 20,450.00
 • 19,980.88
 • 20,950.00
 • 1,231.00
 • 35.05
 • -50
 • 21/02/2560 09:25
 • 1
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 1,235.00
 • 35.06
 • 0
20 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 20/02/2560 09:31
 • 1
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 1,234.00
 • 35.03
 • 0
18 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 18/02/2560 09:29
 • 1
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 0.00
 • 0.00
 • -50
17 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 17/02/2560 16:26
 • 2
 • 20,450.00
 • 20,550.00
 • 20,087.00
 • 21,050.00
 • 1,240.50
 • 35.00
 • 50
 • 17/02/2560 09:25
 • 1
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 1,238.00
 • 35.00
 • 0
16 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
 • 16/02/2560 15:48
 • 3
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 1,237.50
 • 35.00
 • 50
 • 16/02/2560 13:08
 • 2
 • 20,350.00
 • 20,450.00
 • 19,980.88
 • 20,950.00
 • 1,234.50
 • 35.00
 • -50
 • 16/02/2560 09:22
 • 1
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 1,236.50
 • 35.01
 • 150
15 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 15/02/2560 11:49
 • 2
 • 20,250.00
 • 20,350.00
 • 19,889.92
 • 20,850.00
 • 1,226.80
 • 35.00
 • -50
 • 15/02/2560 09:27
 • 1
 • 20,300.00
 • 20,400.00
 • 19,935.40
 • 20,900.00
 • 1,227.00
 • 35.05
 • 50
14 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 14/02/2560 15:07
 • 2
 • 20,250.00
 • 20,350.00
 • 19,889.92
 • 20,850.00
 • 1,227.50
 • 35.00
 • -50
 • 14/02/2560 09:25
 • 1
 • 20,300.00
 • 20,400.00
 • 19,935.40
 • 20,900.00
 • 1,226.00
 • 35.08
 • -50
13 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 13/02/2560 09:22
 • 1
 • 20,350.00
 • 20,450.00
 • 19,980.88
 • 20,950.00
 • 1,230.50
 • 0.00
 • 100
10 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -250 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 10/02/2560 09:32
 • 1
 • 20,250.00
 • 20,350.00
 • 19,889.92
 • 20,850.00
 • 1,224.50
 • 35.08
 • -250
9 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 09/02/2560 15:14
 • 4
 • 20,500.00
 • 20,600.00
 • 20,132.48
 • 21,100.00
 • 1,242.50
 • 35.02
 • 50
 • 09/02/2560 13:56
 • 3
 • 20,450.00
 • 20,550.00
 • 20,087.00
 • 21,050.00
 • 1,239.50
 • 35.02
 • -50
 • 09/02/2560 10:29
 • 2
 • 20,500.00
 • 20,600.00
 • 20,132.48
 • 21,100.00
 • 1,242.00
 • 35.02
 • 50
 • 09/02/2560 09:21
 • 1
 • 20,450.00
 • 20,550.00
 • 20,087.00
 • 21,050.00
 • 1,240.00
 • 35.03
 • 0
8 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 08/02/2560 15:52
 • 4
 • 20,450.00
 • 20,550.00
 • 20,087.00
 • 21,050.00
 • 1,238.00
 • 35.05
 • 50
 • 08/02/2560 15:20
 • 3
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 1,234.00
 • 35.07
 • 50
 • 08/02/2560 12:21
 • 2
 • 20,350.00
 • 20,450.00
 • 19,980.88
 • 20,950.00
 • 1,233.00
 • 35.05
 • -50
 • 08/02/2560 09:30
 • 1
 • 20,400.00
 • 20,500.00
 • 20,026.36
 • 21,000.00
 • 1,235.00
 • 35.05
 • 50
7 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 07/02/2560 09:24
 • 1
 • 20,350.00
 • 20,450.00
 • 19,980.88
 • 20,950.00
 • 1,233.00
 • 35.04
 • 150
6 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 06/02/2560 09:23
 • 1
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 1,224.50
 • 35.03
 • 50
4 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 04/02/2560 09:10
 • 1
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 50
3 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 03/02/2560 09:30
 • 1
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,214.50
 • 35.10
 • -50
2 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 02/02/2560 17:10
 • 5
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,221.00
 • 35.06
 • 50
 • 02/02/2560 14:35
 • 4
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,215.50
 • 35.12
 • 50
 • 02/02/2560 14:12
 • 3
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,212.50
 • 35.12
 • -50
 • 02/02/2560 09:47
 • 2
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,215.00
 • 35.12
 • 50
 • 02/02/2560 09:27
 • 1
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,212.50
 • 35.12
 • 0
1 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 01/02/2560 09:26
 • 1
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,211.00
 • 35.16
 • 150
...