กฎหมายคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน กำหนดอัตราค่าตอบแทนใหม่


กฎหมายคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน กำหนดอัตราค่าตอบแทนใหม่

          กฎหมายคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน กำหนดอัตราค่าจ้างของลูกจ้างที่ทำงานที่บ้าน ต้องไม่น้อยกว่าลูกจ้างในสถานประกอบการ โดยคำนวณตามลักษณะงาน-คุณภาพ-ปริมาณที่เท่ากัน

         เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา มีประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทําที่บ้าน ระบุว่า ในมาตรา 16 วรรค 1 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 การกำหนดค่าตอบแทนในงานที่รับไปทําที่บ้าน หากงานที่รับไปทําที่บ้านมีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากันนั้น ให้ผู้จ้างกำหนดอัตราค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมาย และต้องไม่เลือกปฏิบัติ


         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 วรรค 1 และมาตรา 28 (3) ของ พ.ร.บ. ดังกล่าว จึงออกประกาศดังนี้

         1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

         2. อัตราค่าตอบแทนของงานที่รับไปทําที่บ้านในงานที่มีการจ้างงานกันในสถานประกอบกิจการ ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เมื่อคํานวณต่อหน่วยตามลักษณะงาน คุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน

         3. อัตราค่าตอบแทนของงานที่รับไปทําที่บ้านในงานที่ไม่มีการจ้างงานกันในสถานประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามที่ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทําที่บ้านตกลงกัน

         4. อัตราค่าตอบแทนของงานที่รับไปทําที่บ้านตามข้อ 2 และข้อ 3 ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกําหนด

         5. ให้พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจวินิจฉัย กรณีมีข้อสงสัยว่าอัตราค่าตอบแทนของงานที่รับไปทําที่บ้านตามข้อ 2 หรือข้อ 3 น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน


         โดยประกาศดังกล่าว ประกาศไว้เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

กฎหมายคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน กำหนดอัตราค่าตอบแทนใหม่
ภาพและข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 17 ต.ค. 2560 , 13:34 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,150.0020,250.00
  • ทองรูปพรรณ19,783.8020,750.00
กฎหมายคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน กำหนดอัตราค่าตอบแทนใหม่ โพสต์เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:43:12 6,661 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: กฎหมายคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน กำหนดอัตราค่าตอบแทนใหม่ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP