ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Volume

    ปริมาณการซื้อขาย
  • ปริมาณหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

    ข้อมูลจาก

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...