ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Underperform

    หลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพแย่กว่าดัชนีที่เราเปรียบเทียบ
  • ถ้าหลักทรัพย์ราคาลดลง จะลงแรง แต่ถ้าหลักทรัพย์ราคาเพิ่มขึ้นจะขึ้นได้น้อย

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...