ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Technical Analysis

  การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค
 • การวิเคราะห์หลักทรัพย์วิธีหนึ่งที่ใช้ข้อมูลระดับราคา ปริมาณการซื้อขาย และช่วงเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์หรือดัชนีมาวิเคราะห์ โดยแสดงในรูปแผนภูมิ (รูปกราฟ) 
  ชนิดต่างๆ หรือคำนวณเป็นค่าทางคณิตศาสตร์ต่างๆ เพื่อคาดหมายราคา และ/หรือแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีในอนาคต

  โดยทั่วไป การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิคจะใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกจังหวะเวลาในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ รวมทั้งอาจใช้เพื่อดูการเคลื่อนไหวที่เป็นวัฏจักรระยะยาวได้อีกด้วย

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...