ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Stabilization

    เครื่องหมายเอสที “ST”
  • หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อหุ้นเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...