ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Spread

    ส่วนต่างราคาระหว่างราคาเสนอซื้อกับราคาเสนอขาย
  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...